MSR400

IF2208 IF2205 IF2108
Loại loa 2-way full-range speaker 2-way full-range speaker 2-way full-range speaker
Dải tần (-10dB) 55Hz-19kHz 65Hz-19kHz 55Hz-19kHz
Đáp tuyến tần số(-3dB) 75Hz-18kHz 85Hz-18kHz 75Hz-18kHz
Độ bao phủ danh định H 90 or 60 90 or 60 90 or 60
V 60 or 90 60 or 90 60 or 90
Các bộ phận LF 2x 8" (20cm) woofer, 2" (50mm) voice coil 2x 5" (12.5cm) woofer, 1" (25mm) voice coil 8" (20cm) woofer, 2" (50mm) voice coil
HF Rotatable constant directivity horn, 1" (25mm) exit, 1.7" (44mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1" (25mm) exit, 1" (25mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1" (25mm) exit, 1.7" (44mm) voice coil compression driver
Định mức công suất NHIỄU 200W (IEC, 2h) 100W (IEC, 2h) 100W (IEC, 2h)
PGM 400W 200W 200W
ĐỈNH 800W 400W 400W
Trở kháng danh định 8ohms 8ohms 8ohms
SPL Độ nhạy (1W; 1m trên trục) 95dB SPL 89dB SPL 95dB SPL
Liên tục (Được tính toán) 118dB SPL 109dB SPL 115dB SPL
Đỉnh (được tính toán) 124dB SPL 115dB SPL 121dB SPL
Đầu nối I/O 2x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel Barrier strip 2x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel
Hình dạng Multi-angle wedge Rectangular Multi-angle wedge
Vật liệu tủ 5/8 inch (16mm), 11-ply Finnish birch 1/2 inch (12mm), 9-ply Finnish birch 5/8 inch (16mm), 11-ply Finnish birch
Lớp hoàn thiện Textured black Textured black Textured black
Tay cầm 1 - 1
Phụ kiện lắp đặt và treo 11x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket, 6x M8 for 3rd party speaker mount hardware 6x M8 for shoulder eyebolts and U-bracket, 2x M6 for 3rd party speaker mount hardware 11x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket, 6x M8 for 3rd party speaker mount hardware
Ổ cắm cực 1x 35mm (1-3/8in) - 1x 35mm (1-3/8in)
Dimensions W 283mm; 11-1/8in 457mm; 18in 283mm; 11-1/8in
H 673mm; 26-1/2in 146mm; 5-3/4in 448mm; 17-5/8in
D 250mm; 9-7/8in 226mm; 8-7/8in 250mm; 9-7/8in
Net weight 19kg; 41.9lbs 7.5kg; 16.5lbs 14kg; 30.9lbs
IF2112/64 IF2112/95 IF2112/99 IF2112/AS IF2112M/64 IF2112M/95 IF2112M/99
Loại loa High power 2-way full-range speaker High power 2-way full-range speaker High power 2-way full-range speaker High power 2-way full-range speaker High power 2-way full-range speaker High power 2-way full-range speaker High power 2-way full-range speaker
Dải tần (-10dB) 50Hz-20kHz (Bi-amp mode) 50Hz-20kHz (Bi-amp mode) 50Hz-20kHz (Bi-amp mode) 50Hz-20kHz (Bi-amp mode) 55Hz-20kHz (Bi-amp mode) 55Hz-20kHz (Bi-amp mode) 55Hz-20kHz (Bi-amp mode)
Đáp tuyến tần số(-3dB) 65Hz-20kHz (Bi-amp mode) 65Hz-20kHz (Bi-amp mode) 65Hz-20kHz (Bi-amp mode) 70Hz-20kHz (Bi-amp mode) 60Hz-20kHz (Bi-amp mode) 60Hz-20kHz (Bi-amp mode) 60Hz-20kHz (Bi-amp mode)
Độ bao phủ danh định H 60 or 40 90 or 50 90 60-100 or 60 60 or 40 90 or 50 90
V 40 or 60 50 or 90 90 60 or 60-100 40 or 60 50 or 90 90
Các bộ phận LF 12" (30cm) woofer, 4" (100mm) voice coil 12" (30cm) woofer, 4" (100mm) voice coil 12" (30cm) woofer, 4" (100mm) voice coil 12" (30cm) woofer, 4" (100mm) voice coil 12" (30cm) woofer, 3" (76mm) voice coil 12" (30cm) woofer, 3" (76mm) voice coil 12" (30cm) woofer, 3" (76mm) voice coil
HF Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 3" (76mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 3" (76mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 3" (76mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 3" (76mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 1.7" (44mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 1.7" (44mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 1.7" (44mm) voice coil compression driver
Lựa chọn chế độ điều khiển (*mặc định) Passive* / Bi-amp Passive* / Bi-amp Passive* / Bi-amp Passive* / Bi-amp Passive* / Bi-amp Passive* / Bi-amp Passive* / Bi-amp
Định mức công suất NHIỄU 600W (IEC, 2h) 600W (IEC, 2h) 600W (IEC, 2h) 600W (IEC, 2h) 350W (IEC, 2h) 350W (IEC, 2h) 350W (IEC, 2h)
PGM 1200W 1200W 1200W 1200W 700W 700W 700W
ĐỈNH 2400W 2400W 2400W 2400W 1400W 1400W 1400W
Trở kháng danh định 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms
SPL Độ nhạy (1W; 1m trên trục) 96dB SPL 96dB SPL 96dB SPL 96dB SPL 95dB SPL 95dB SPL 95dB SPL
Liên tục (Được tính toán) 124dB SPL 124dB SPL 124dB SPL 124dB SPL 120dB SPL 120dB SPL 120dB SPL
Đỉnh (được tính toán) 130dB SPL 130dB SPL 130dB SPL 130dB SPL 126dB SPL 126dB SPL 126dB SPL
Đầu nối I/O 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 2 x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel
Hình dạng 30 degrees trapezoidal 30 degrees trapezoidal 30 degrees trapezoidal Multi-angle wedge 30 degrees trapezoidal 30 degrees trapezoidal 30 degrees trapezoidal
Vật liệu tủ 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch
Lớp hoàn thiện Textured black Textured black Textured black Textured black Textured black Textured black Textured black
Tay cầm 2 2 2 2 2 2 2
Phụ kiện lắp đặt và treo 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket; 4x M8 for 3rd party speaker mount hardware 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket; 4x M8 for 3rd party speaker mount hardware 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket; 4x M8 for 3rd party speaker mount hardware 16x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket; 4x M8 for 3rd party speaker mount hardware 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket; 4x M8 for 3rd party speaker mount hardware 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket; 4x M8 for 3rd party speaker mount hardware
Ổ cắm cực - - - 1x 35mm (1-3/8in) - - -
Dimensions W 378mm; 14-7/8in 378mm; 14-7/8in 378mm; 14-7/8in 378mm; 14-7/8in 378mm; 14-7/8in 378mm; 14-7/8in 378mm; 14-7/8in
H 695mm; 27-3/8in 695mm; 27-3/8in 695mm; 27-3/8in 695mm; 27-3/8in 695mm; 27-3/8in 695mm; 27-3/8in 695mm; 27-3/8in
D 454mm; 17-7/8in 454mm; 17-7/8in 454mm; 17-7/8in 333mm; 13-1/8in 454mm; 17-7/8in 454mm; 17-7/8in 454mm; 17-7/8in
Net weight 31kg; 68.4lbs 31kg; 68.4lbs 31kg; 68.4lbs 29kg; 63.9lbs 28kg; 61.7lbs 28kg; 61.7lbs 28kg; 61.7lbs
Định mức công suất NHIỄU 700W (Bi-amp, AES) 700W (Bi-amp, AES) 700W (Bi-amp, AES) 700W (Bi-amp, AES) 350W (Bi-amp, AES) 350W (Bi-amp, AES) 350W (Bi-amp, AES)
PGM 1400W 1400W 1400W 1400W 700W 700W 700W
Trở kháng danh định 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms
SPL Độ nhạy (1W; 1m trên trục) 96dB SPL 96dB SPL 96dB SPL 96dB SPL 96dB SPL 96dB SPL 96dB SPL
Liên tục (Được tính toán) 124dB SPL 124dB SPL 124dB SPL 124dB SPL 121dB SPL 121dB SPL 121dB SPL
Đỉnh (được tính toán) 130dB SPL 130dB SPL 130dB SPL 130dB SPL 127dB SPL 127dB SPL 127dB SPL
Định mức công suất NHIỄU 110W (Bi-amp, AES) 110W (Bi-amp, AES) 110W (Bi-amp, AES) 110W (Bi-amp, AES) 60W (Bi-amp, AES) 60W (Bi-amp, AES) 60W (Bi-amp, AES)
PGM 220W 220W 220W 220W 120W 120W 120W
Trở kháng danh định 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms
SPL Độ nhạy (1W; 1m trên trục) 110dB SPL 108dB SPL 106dB SPL 108dB SPL 110dB SPL 110dB SPL 110dB SPL
Liên tục (Được tính toán) 130dB SPL 128dB SPL 126dB SPL 128dB SPL 128dB SPL 126dB SPL 126dB SPL
Đỉnh (được tính toán) 136dB SPL 134dB SPL 132dB SPL 134dB SPL 134dB SPL 132dB SPL 132dB SPL
IF2115/64 IF2115/95 IF2115/99 IF2115/AS IF2115M/64 IF2115M/95 IF2115M/99
Loại loa High power 2-way full-range speaker High power 2-way full-range speaker High power 2-way full-range speaker High power 2-way full-range speaker Middle power 2-way full-range speaker Middle power 2-way full-range speaker Middle power 2-way full-range speaker
Dải tần (-10dB) 45Hz-20kHz (Bi-amp mode) 45Hz-20kHz (Bi-amp mode) 45Hz-20kHz (Bi-amp mode) 45Hz-20kHz (Bi-amp mode) 45Hz-20kHz (Bi-amp mode) 45Hz-20kHz (Bi-amp mode) 45Hz-20kHz (Bi-amp mode)
Đáp tuyến tần số(-3dB) 55Hz-20kHz (Bi-amp mode) 55Hz-20kHz (Bi-amp mode) 55Hz-20kHz (Bi-amp mode) 60Hz-20kHz (Bi-amp mode) 55Hz-20kHz (Bi-amp mode) 55Hz-20kHz (Bi-amp mode) 55Hz-20kHz (Bi-amp mode)
Độ bao phủ danh định H 60 or 40 90 or 50 90 60-100 or 60 60 or 40 90 or 50 90
V 40 or 60 50 or 90 90 60 or 60-100 40 or 60 50 or 90 90
Các bộ phận LF 15" (38cm) woofer, 4" (100mm) voice coil 15" (38cm) woofer, 4" (100mm) voice coil 15" (38cm) woofer, 4" (100mm) voice coil 15" (38cm) woofer, 4" (100mm) voice coil 15" (38cm) woofer, 3" (76mm) voice coil 15" (38cm) woofer, 3" (76mm) voice coil 15" (38cm) woofer, 3" (76mm) voice coil
HF Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 3" (76mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 3" (76mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 3" (76mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 3" (76mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 1.7" (44mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 1.7" (44mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 1.7" (44mm) voice coil compression driver
Lựa chọn chế độ điều khiển (*mặc định) Passive* / Bi-amp Passive* / Bi-amp Passive* / Bi-amp Passive* / Bi-amp Passive* / Bi-amp Passive* / Bi-amp Passive* / Bi-amp
Định mức công suất NHIỄU 600W (IEC, 2h) 600W (IEC, 2h) 600W (IEC, 2h) 600W (IEC, 2h) 350W (IEC, 2h) 350W (IEC, 2h) 350W (IEC, 2h)
PGM 1200W 1200W 1200W 1200W 700W 700W 700W
ĐỈNH 2400W 2400W 2400W 2400W 1400W 1400W 1400W
Trở kháng danh định 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms
SPL Độ nhạy (1W; 1m trên trục) 97dB SPL 97dB SPL 97dB SPL 97dB SPL 97dB SPL 97dB SPL 97dB SPL
Liên tục (Được tính toán) 125dB SPL 125dB SPL 125dB SPL 125dB SPL 122dB SPL 122dB SPL 122dB SPL
Đỉnh (được tính toán) 131dB SPL 131dB SPL 131dB SPL 131dB SPL 128dB SPL 128dB SPL 128dB SPL
Đầu nối I/O 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 2x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel
Hình dạng 30 degrees trapezoidal 30 degrees trapezoidal 30 degrees trapezoidal Multi-angle wedge 30 degrees trapezoidal 30 degrees trapezoidal 30 degrees trapezoidal
Vật liệu tủ 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch
Lớp hoàn thiện Textured black Textured black Textured black Textured black Textured black Textured black Textured black
Tay cầm 2 2 2 2 2 2 2
Phụ kiện lắp đặt và treo 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket; 4x M8 for 3rd party speaker mount hardware 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket; 4x M8 for 3rd party speaker mount hardware 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket; 4x M8 for 3rd party speaker mount hardware 16x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket; 4x M8 for 3rd party speaker mount hardware 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket; 4x M8 for 3rd party speaker mount hardware 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket; 4x M8 for 3rd party speaker mount hardware
Ổ cắm cực - - - 1x 35mm (1-3/8in) - - -
Dimensions W 448mm; 17-5/8in 448mm; 17-5/8in 448mm; 17-5/8in 448mm; 17-5/8in 448mm; 17-5/8in 448mm; 17-5/8in 448mm; 17-5/8in
H 770mm; 30-3/8in 770mm; 30-3/8in 770mm; 30-3/8in 770mm; 30-3/8in 770mm; 30-3/8in 770mm; 30-3/8in 770mm; 30-3/8in
D 534mm; 21in 534mm; 21in 534mm; 21in 374mm; 14-3/4in 534mm; 21in 534mm; 21in 534mm; 21in
Net weight 39kg; 86lbs 39kg; 86lbs 39kg; 86lbs 35kg; 77.2lbs 34kg; 75lbs 34kg; 75lbs 34kg; 75lbs
Định mức công suất NHIỄU 700W (Bi-amp, AES) 700W (Bi-amp, AES) 700W (Bi-amp, AES) 700W (Bi-amp, AES) 400W (Bi-amp, AES) 400W (Bi-amp, AES) 400W (Bi-amp, AES)
PGM 1400W 1400W 1400W 1400W 800W 800W 800W
Trở kháng danh định 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms
SPL Độ nhạy (1W; 1m trên trục) 98dB SPL 98dB SPL 98dB SPL 98dB SPL 98dB SPL 98dB SPL 98dB SPL
Liên tục (Được tính toán) 126dB SPL 126dB SPL 126dB SPL 126dB SPL 124dB SPL 124dB SPL 124dB SPL
Đỉnh (được tính toán) 132dB SPL 132dB SPL 132dB SPL 132dB SPL 130dB SPL 130dB SPL 130dB SPL
Định mức công suất NHIỄU 110W (Bi-amp, AES) 110W (Bi-amp, AES) 110W (Bi-amp, AES) 110W (Bi-amp, AES) 60W (AES) 60W (AES) 60W (AES)
PGM 220W 220W 220W 220W 120W 120W 120W
Trở kháng danh định 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms
SPL Độ nhạy (1W; 1m trên trục) 110dB SPL 108dB SPL 106dB SPL 108dB SPL 110dB SPL 108dB SPL 108dB SPL
Liên tục (Được tính toán) 130dB SPL 128dB SPL 126dB SPL 128dB SPL 128dB SPL 126dB SPL 126dB SPL
Đỉnh (được tính toán) 136dB SPL 134dB SPL 132dB SPL 134dB SPL 134dB SPL 132dB SPL 132dB SPL
IF3115/95 IF3115/64 IH2000/95 IH2000/64 IL1115
Loại loa 3-way full-range speaker 3-way full-range speaker 2way mid-high frequency speaker 2way mid-high frequency speaker 3-way full-range speaker
Dải tần (-10dB) 45Hz-20kHz (Tri-amp mode) 45Hz-20kHz (Tri-amp mode) 200Hz-20kHz (Bi-amp mode) 200Hz-20kHz (Bi-amp mode) 45Hz-2.5kHz
Đáp tuyến tần số(-3dB) 70Hz-20kHz (Tri-amp mode) 70Hz-20kHz (Tri-amp mode) 250Hz-20kHz (Bi-amp mode) 250Hz-20kHz (Bi-amp mode) 70Hz-2kHz
Độ bao phủ danh định H 90 or 50 60 or 40 90 or 50 60 or 40 -
V 50 or 90 40 or 60 50 or 90 40 or 60 -
Các bộ phận LF 15" (38cm) woofer, 4" (100mm) voice coil 15" (38cm) woofer, 4" (100mm) voice coil - - 15" (38cm) woofer, 4" (100mm) voice coil
MF Rotatable constant directivity horn, 8" (20cm) driver, 2" (50mm) voice coil Rotatable constant directivity horn, 8" (20cm) driver, 2" (50mm) voice coil Rotatable constant directivity horn, 8" (20cm) driver, 2" (50mm) voice coil Rotatable constant directivity horn, 8" (20cm) driver, 2" (50mm) voice coil -
HF Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 3" (76mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 3" (76mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 3" (76mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 3" (76mm) voice coil compression driver -
Lựa chọn chế độ điều khiển (*mặc định) Bi-amp* / Tri-amp Bi-amp* / Tri-amp Passive* / Bi-amp Passive* / Bi-amp -
Bộ chia tần 1.9kHz; MF/HF (Biamp mode) 1.8kHz; MF/HF (Biamp mode) 1.9kHz 1.8kHz -
Đầu nối I/O 1x Neutrik NL8, 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 1x Neutrik NL8, 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 1x Neutrik NL8, 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel
Hình dạng 30 degrees trapezoidal 30 degrees trapezoidal 30 degrees trapezoidal 30 degrees trapezoidal 30 degrees trapezoidal
Vật liệu tủ 3/4" (19mm), 13-ply Finnish birch (Baffle, Partition), 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 3/4" (19mm), 13-ply Finnish birch (Baffle, Partition), 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 3/4" (19mm), 13-ply Finnish birch (Baffle), 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 3/4" (19mm), 13-ply Finnish birch (Baffle), 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 3/4" (19mm), 13-ply Finnish birch (Baffle, Partition), 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch
Lớp hoàn thiện Textured black Textured black Textured black Textured black Textured black
Tay cầm 4 4 2 2 2
Chắn từ 13x M10 for shoulder eyebolts 13x M10 for shoulder eyebolts 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket
Dimensions W 610mm; 24in 610mm; 24in 610mm; 24in 610mm; 24in 610mm; 24in
H 1006mm; 39-5/8in 1006mm; 39-5/8in 591mm; 23-1/4in 591mm; 23-1/4in 591mm; 23-1/4in
D 600mm; 23-5/8in 600mm; 23-5/8in 600mm; 23-5/8in 600mm; 23-5/8in 600mm; 23-5/8in
Net weight 64kg; 141.1lbs 64kg; 141.1lbs 33kg; 72.8lbs 33kg; 72.8lbs 38kg; 83.8lbs
Định mức công suất NHIỄU 700W (Tri-amp mode, AES) 700W (Tri-amp mode, AES) - - 700W (Tri-amp mode, AES)
PGM 1400W 1400W - - 1400W
Trở kháng danh định 8ohms 8ohms - - 8ohms
SPL Độ nhạy (1W; 1m trên trục) 97dB SPL 97dB SPL - - 97dB SPL
Liên tục (Được tính toán) 125dB SPL 125dB SPL - - 125dB SPL
Đỉnh (được tính toán) 131dB SPL 131dB SPL - - 131dB SPL
Định mức công suất NHIỄU 125W (Bi-amp, AES) 125W (Bi-amp, AES) 125W (Bi-amp, AES) 125W (Bi-amp, AES) -
PGM 250W 250W 250W 250W -
Trở kháng danh định 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms -
SPL Độ nhạy (1W; 1m trên trục) 106dB SPL 106dB SPL 106dB SPL 106dB SPL -
Liên tục (Được tính toán) 127dB SPL 127dB SPL 127dB SPL 127dB SPL -
Đỉnh (được tính toán) 133dB SPL 133dB SPL 133dB SPL 133dB SPL -
Định mức công suất NHIỄU 125W (Tri-amp, AES) 125W (Tri-amp, AES) 125W (Tri-amp, AES) 125W (Tri-amp, AES) -
PGM 250W 250W 250W 250W -
Trở kháng danh định 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms -
SPL Độ nhạy (1W; 1m trên trục) 106dB SPL 106dB SPL 106dB SPL 106dB SPL -
Liên tục (Được tính toán) 127dB SPL 127dB SPL 127dB SPL 127dB SPL -
Đỉnh (được tính toán) 133dB SPL 133dB SPL 133dB SPL 133dB SPL -
Định mức công suất NHIỄU 110W (Tri-amp, AES) 110W (Tri-amp, AES) 110W (Tri-amp, AES) 110W (Tri-amp, AES) -
PGM 220W 220W 220W 220W -
Trở kháng danh định 8ohms 8ohms 8ohms 8ohms -
SPL Độ nhạy (1W; 1m trên trục) 108dB SPL 110dB SPL 108dB SPL 110dB SPL -
Liên tục (Được tính toán) 128dB SPL 130dB SPL 128dB SPL 130dB SPL -
Đỉnh (được tính toán) 134dB SPL 136dB SPL 134dB SPL 136dB SPL -
IH2000/64 IH2000/95
Loại loa 2way mid-high frequency speaker 2way mid-high frequency speaker
Dải tần (-10dB) 200Hz-20kHz (Bi-amp mode) 200Hz-20kHz (Bi-amp mode)
Đáp tuyến tần số(-3dB) 250Hz-20kHz (Bi-amp mode) 250Hz-20kHz (Bi-amp mode)
Độ bao phủ danh định H 60 or 40 90 or 50
V 40 or 60 50 or 90
Các bộ phận MF Rotatable constant directivity horn, 8" (20cm) driver, 2" (50mm) voice coil Rotatable constant directivity horn, 8" (20cm) driver, 2" (50mm) voice coil
HF Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 3" (76mm) voice coil compression driver Rotatable constant directivity horn, 1.4" (36mm) exit, 3" (76mm) voice coil compression driver
Lựa chọn chế độ điều khiển (*mặc định) Passive* / Bi-amp Passive* / Bi-amp
Bộ chia tần 1.8kHz 1.9kHz
Đầu nối I/O 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel
Hình dạng 30 degrees trapezoidal 30 degrees trapezoidal
Vật liệu tủ 3/4" (19mm), 13-ply Finnish birch (Baffle), 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch 3/4" (19mm), 13-ply Finnish birch (Baffle), 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch
Lớp hoàn thiện Textured black Textured black
Tay cầm 2 2
Chắn từ 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket
Dimensions W 610mm; 24in 610mm; 24in
H 591mm; 23-1/4in 591mm; 23-1/4in
D 600mm; 23-5/8in 600mm; 23-5/8in
Net weight 33kg; 72.8lbs 33kg; 72.8lbs
Định mức công suất NHIỄU 125W (Bi-amp, AES) 125W (Bi-amp, AES)
PGM 250W 250W
Trở kháng danh định 8ohms 8ohms
SPL Độ nhạy (1W; 1m trên trục) 106dB SPL 106dB SPL
Liên tục (Được tính toán) 127dB SPL 127dB SPL
Đỉnh (được tính toán) 133dB SPL 133dB SPL
Định mức công suất NHIỄU 125W (Tri-amp, AES) 125W (Tri-amp, AES)
PGM 250W 250W
Trở kháng danh định 8ohms 8ohms
SPL Độ nhạy (1W; 1m trên trục) 106dB SPL 106dB SPL
Liên tục (Được tính toán) 127dB SPL 127dB SPL
Đỉnh (được tính toán) 133dB SPL 133dB SPL
Định mức công suất NHIỄU 110W (Tri-amp, AES) 110W (Tri-amp, AES)
PGM 220W 220W
Trở kháng danh định 8ohms 8ohms
SPL Độ nhạy (1W; 1m trên trục) 110dB SPL 108dB SPL
Liên tục (Được tính toán) 130dB SPL 128dB SPL
Đỉnh (được tính toán) 136dB SPL 134dB SPL
  • *1. 2hrs, IEC
  • *2. Yamaha recommended DSP configuration, Full space
  • *3. At this frequency, the transducers produce equal sound pressure levels.
IL1115
Loại loa 3-way full-range speaker
Dải tần (-10dB) 45Hz-2.5kHz
Đáp tuyến tần số(-3dB) 70Hz-2kHz
Các bộ phận LF 15" (38cm) woofer, 4" (100mm) voice coil
Đầu nối I/O 1x Neutrik NL8, 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel
Hình dạng 30 degrees trapezoidal
Vật liệu tủ 3/4" (19mm), 13-ply Finnish birch (Baffle, Partition), 5/8" (16mm), 11-ply Finnish birch
Lớp hoàn thiện Textured black
Tay cầm 2
Chắn từ 15x M10 for shoulder eyebolts and U-bracket
Dimensions W 610mm; 24in
H 591mm; 23-1/4in
D 600mm; 23-5/8in
Net weight 38kg; 83.8lbs
Định mức công suất NHIỄU 700W (Tri-amp mode, AES)
PGM 1400W
Trở kháng danh định 8ohms
SPL Độ nhạy (1W; 1m trên trục) 97dB SPL
Liên tục (Được tính toán) 125dB SPL
Đỉnh (được tính toán) 131dB SPL
  • *1. 2hrs, IEC
  • *2. Yamaha recommended DSP configuration, Full space
  • *3. At this frequency, the transducers produce equal sound pressure levels.
IS1218 IS1215 IS1118 IS1112
Loại loa Dual 18" subwoofer Dual 15" subwoofer - 12" subwoofer
Dải tần (-10dB) 33Hz-3kHz 40Hz-2.5kHz - 45Hz-2kHz
Đáp tuyến tần số(-3dB) 40Hz-2.3kHz 50Hz-2kHz - 55Hz-500Hz
Các bộ phận LF 2x 18" (46cm) woofer, 4" (100mm) voice coil 2x 15" (38cm) woofer, 4" (100mm) voice coil - 12" (30cm) woofer, 4" (100mm) voice coil
Lựa chọn chế độ điều khiển (*mặc định) Parallel* / Discrete Parallel* / Discrete - -
Định mức công suất NHIỄU 1400W (AES), 2x 700W (AES) 1400W (AES), 2x 700W (AES) - 700W (AES)
PGM 2800W, 2x 1400W 2800W, 2x 1400W - 1400W
ĐỈNH 5600W, 2x 2800W 5600W, 2x 2800W - 2800W
Trở kháng danh định 4ohms, 2x 8ohms 4ohms, 2x 8ohms - 8ohms
SPL Độ nhạy (1W; 1m trên trục) 99dB SPL, 102dB SPL 97dB SPL, 100dB SPL - 93dB SPL
Liên tục (Được tính toán) 130dB SPL 128dB SPL - 121dB SPL
Đỉnh (được tính toán) 136dB SPL 134dB SPL - 127dB SPL
Đầu nối I/O 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel - Input: 1x Neutrik NL4 and barrier strip, wired in parallel; Output: 1x Neutrik NL4
Hình dạng Rectangular Rectangular - Rectangular
Vật liệu tủ 3/4 inch (19mm), 13-ply Finnish birch (Baffle and Inner Wall), 5/8 inch (16mm), 11-ply Finnish birch 3/4 inch (19mm), 13-ply Finnish birch (Baffle and Inner Wall), 5/8 inch (16mm), 11-ply Finnish birch - 5/8 inch (16mm), 11-ply Finnish birch
Lớp hoàn thiện Textured black Textured black - Textured black
Tay cầm 4 4 - 2
Phụ kiện lắp đặt và treo 12x M10 for shoulder eyebolts 12x M10 for shoulder eyebolts - 12x M10 for shoulder eyebolts
Ổ cắm cực - - - 1x 35mm (1-3/8in)
Dimensions W 610mm; 24in 448mm; 17-5/8in - 378mm; 14-7/8in
H 1006mm; 39-5/8in 883mm; 34-3/4in - 394mm; 15-1/2in
D 709mm; 27-7/8in 610mm; 24in - 454mm; 17-7/8in
Net weight 76kg; 167.6lbs 63kg; 138.9lbs - 24kg; 52.9lbs
Kích thước Chiều rộng - - 610mm -
Chiều cao - - 591mm -
Độ sâu - - 709mm -
Trọng lượng Trọng lượng - - 44kg -