DBR Series way Loa tích hợp công suất

DBR15 DBR12 DBR10
Speaker type Loa 2-way, tích hợp Bi-amp, loại Bass-reflex Loa 2-way, tích hợp Bi-amp, loại Bass-reflex Loa 2-way, tích hợp Bi-amp, loại Bass-reflex
Frequency range (-10dB) 50Hz – 20kHz 52Hz – 20kHz 55Hz – 20kHz
Nominal coverage H 90° 90° 90°
V 60° 60° 60°
Components LF Đường kính: cone 15", Voice Coil : 2.5", Nam châm: Ferrite Đường kính: cone 12", Voice Coil : 2", Nam châm: Ferrite Đường kính: cone 10", Voice Coil : 2", Nam châm: Ferrite
HF Diaphram: 1.4”, Loại điều khiển nén 1”, Nam châm Ferrite Diaphram: 1.4”, Loại điều khiển nén 1”, Nam châm Ferrite Diaphram: 1.4”, Loại điều khiển nén 1”, Nam châm Ferrite
Crossover 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter)
Output power Dynamic:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Continuous: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) Dynamic:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Continuous: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) Dynamic:700 W (LF: 500 W, HF: 200 W) / Continuous: 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W)
Maximum output level (1m; on axis) 132dB SPL 131dB SPL 129dB SPL
I/O connectors INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix)
Processors D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF
Heat dissipation Fan cooling, 4 speeds Fan cooling, 4 speeds Fan cooling, 4 speeds
Power requirements 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 50/60Hz 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 50/60Hz 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 50/60Hz
Power consumption 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) 60W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle)
Cabinet material Nhựa Nhựa Nhựa
Finish Màu đen Màu đen Màu đen
Tay cầm Side x 2 Side x 2 Top x 1
Flying and mounting hardware Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) Bottom x 2 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts)
Pole socket 35mm (Bottom x 1) 35mm (Bottom x 1) 35mm (Bottom x 1)
Dimensions W 455mm (17,9") 376mm (14,8") 308mm (12,1")
H 700mm (27,6") 601mm (23,7") 493mm (19,4")
D 378mm (14,9") 348mm (13,7") 289mm (11,4")
Net weight 19,3 kg (42,6 lbs) 15,8 kg (34,8 lbs) 10,5 kg (23,2 lbs)
Accessories BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket) BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket) BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket)