Dòng PX

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
PX Series Firmware V1.65 390KB 2024-06-19

PX Series

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
PX10/PX8/PX5/PX3 Firmware Update Guide [223KB]
PX10/PX8/PX5/PX3 Owner's Manual [1.2MB]
PX10/PX8/PX5/PX3 Technical Specifications [1.5MB]
PX10/PX8/PX5/PX3 V1.6 Reference Manual [English] [1.2MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (PX Series) [317KB]
Data Sheet (PX Series) [1.8MB]
PX Block Diagram [1023KB]
PX Series Dimensions [1MB]