STAGEPAS Controller

Yamaha STAGEPAS Controller

STAGEPAS Controller là ứng dụng cho phép bạn điều khiển các thông số của STAGEPAS 200 bằng thiết bị Android™ hoặc iOS của mình. Với STAGEPAS Controller, bạn có thể điều chỉnh các thông số trộn của STAGEPAS 200 ngay trên sân khấu hoặc từ khu vực khán giả. Vì có thể thực hiện các điều chỉnh trong khi trực tiếp nghe bản phối, bạn sẽ dễ dàng cân bằng các mức độ và cải thiện chất lượng âm thanh, đồng thời rút ngắn được thời gian thiết lập vì phải di chuyển để điều chỉnh thiết bị, có nhiều thời gian hơn cho việc tập dượt hoặc thư giãn trước buổi biểu diễn. Chức năng nhớ scene cho phép bạn lưu lại các thiết lập và dễ dàng mở lại các thiết lập đó cho lần biểu diễn sau.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
BTR-STP200 Owner's Manual [5.8MB]
CASE-STP200 Owner's Manual [2.3MB]
STAGEPAS 200BTR/STAGEPAS 200 Owner's manual [1.7MB]

STAGEPAS 200 Brochure

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (STAGEPAS 200) [203KB]
Data Sheet (STAGEPAS 200) [456KB]