Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
MGP32X, MGP24X firmware V1.10 742KB 2016-04-14

MGP Series Brochure

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
MGP32X/MGP24X Owner's Manual [7.9MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (MGP32X) [675KB]
Data Sheet (MGP Series) [12.5MB]
MGP Series: Dimensions [621KB]