EMX7/EMX5

EMX7 EMX5
I/O Inputs TOTAL 12 channels : 8 Mono (MIC/LINE), 4 Stereo (LINE) TOTAL 12 channels : 8 Mono (MIC/LINE), 4 Stereo (LINE)
Nguồn điện ảo +48 V +48 V
Outputs SPEAKERS [A, B], AUX1 SEND, AUX2 SEND, STEREO OUT [L, R], REC OUT [L, R] SPEAKERS [A, B], AUX1 SEND, AUX2 SEND, STEREO OUT [L, R], REC OUT [L, R]
Điều khiển và Khác FOOT SWITCH : Effect Mute on/off FOOT SWITCH : Effect Mute on/off
Bus Stereo: 1, AUX: 2 (Including FX) Stereo: 1, AUX: 2 (Including FX)
Input Channel Function PAD 30 dB (CH1-4) 30 dB (CH1-4)
HPF 80 Hz, -12 dB/oct. (CH1–3) 80 Hz, -12 dB/oct. (CH1–3)
COMP 1-knob COMP (CH1–4) 1-knob COMP (CH1–4)
EQ HIGH 10 kHz +15 dB / -15 dB (Shelving) 10 kHz +15 dB / -15 dB (Shelving)
EQ MID 2.5 kHz +15 dB / -15 dB (Peaking) 2.5 kHz +15 dB / -15 dB (Peaking)
EQ LOW 100 Hz +15 dB / -15 dB (Shelving) 100 Hz +15 dB / -15 dB (Shelving)
Bộ xử lý tích hợp DSP SPX Algorithm 24 programs, Feedback suppressor, Graphic equalizer, Speaker processor SPX Algorithm 24 programs, Feedback suppressor, Master EQ, Monitor EQ
Ampli tích hợp Công suất đầu ra tối đa @4ohms 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 710 W + 710 W, 1kHz THD+N less than 1% (CEA2006) : 600 W + 600 W 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 630 W + 630 W, 1kHz THD+N less than 1% (CEA2006) : 500 W + 500 W
Công suất đầu ra tối đa @8ohms 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 500 W + 500 W, 1kHz THD+N less than 1% (CEA2006) : 400 W + 400 W 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 460 W + 460 W, 1kHz THD+N less than 1% (CEA2006) : 370 W + 370 W
Level Meter 2 × 12 points LED meter (-30, -25, -20, -15, -10, -6, -3, 0, +3, +6, +10, PEAK) 2 × 7 points LED meter (-20, -10, -6, 0, +6, +10, PEAK)
Input Channel Function Hi-Z Supported (CH4) Supported (CH4)
Đáp tuyến tần số Input to SPEAKERS : +1 dB/-3 dB (40 Hz to 20 kHz), Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND : +0.5 dB/-1 dB (20 Hz to 20 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz Input to SPEAKERS : +1 dB/-3 dB (40 Hz to 20 kHz), Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND : +0.5 dB/-1 dB (20 Hz to 20 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz
Tổng độ méo sóng hài Input to SPEAKERS: MIC/LINE =LINE (CH1–4): 0.1% @ 10 W (40 Hz to 20 kHz), 0.04% @ 65 W (1 kHz) ; Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND: MIC/LINE =LINE (CH1–4): 0.02% @ +14 dBu (20 Hz to 20 kHz), 0.007% @ +20 dBu (1 kHz), (THD+N, measured with 22 kHz LPF) Input to SPEAKERS: 0.1% @ 10 W (40 Hz to 20 kHz), 0.05% @ 50 W (1 kHz) ; Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND: 0.03% @ +14 dBu (20 Hz to 20 kHz), 0.007% @ +20 dBu (1 kHz), (THD+N, measured with 22 kHz LPF)
Mức nhiễu & Ồn Nhiễu đầu vào tương đương -117 dBu (Noise is measured with A-weighting filter) -117 dBu (Noise is measured with A-weighting filter)
Nhiễu đầu ra thặng dư Input to SPEAKERS : -70 dBu(40Hz to 20kHz, STEREO MASTER LEVEL: min); Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND : -82dBu(20Hz to 20kHz, STEREO MASTER LEVEL: min) (Noise is measured with A-weighting filter) Input to SPEAKERS : -70 dBu(40Hz to 20kHz, STEREO MASTER LEVEL: min); Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND : -82dBu(20Hz to 20kHz, STEREO MASTER LEVEL: min) (Noise is measured with A-weighting filter)
Xuyên âm -85 dB (1 kHz, Measured with 1 kHz band pass filter) -85 dB (1 kHz, Measured with 1 kHz band pass filter)
Mạch bảo vệ Bảo vệ tải DC-fault DC-fault
Bảo vệ Ampli Over heat protection, Over current protection, Integral power protection Over heat protection, Over current protection, Integral power protection
Bảo vệ nguồn điện Over heat protection, Over current protection Over heat protection, Over current protection
Yêu cầu về nguồn điện AC 100-240V, 50Hz/60Hz AC 100-240V, 50Hz/60Hz
Tiêu thụ Điện 45 W (Idle) / 250 W (1/8 Power) 42 W (Idle) / 210 W (1/8 Power)
Kích thước Rộng 465 mm (18 5/16") 465 mm (18 5/16")
H 308 mm (12 1/8") 308 mm (12 1/8")
Sâu 325 mm (12 13/16") 325 mm (12 13/16")
Trọng lượng tịnh 9.5 kg (20.9 lbs) 9.5 kg (20.9 lbs)
Phụ kiện Owner’s Manual, Technical Specifications, AC power cord (2.5 m) Owner’s Manual, Technical Specifications, AC power cord (2.5 m)
Options Foot switch: FC5, Rack-mount brackets: RK-EMX7 Foot switch: FC5, Rack-mount brackets: RK-EMX7
Khác Operating Temperature : 0 to +40℃ Operating Temperature : 0 to +40℃