EMX2 Bộ trộn công suất

EMX2
I/O Inputs TOTAL 10ch : Mono (MIC/LINE):4, Stereo(LINE):3
Phantom power CH1, 2 : +30 V
Outputs SPEAKERS [L, R], MONITOR OUT [L,R], SUBWOOFER OUT
Điều khiển và Khác FOOT SW : Effect Mute on/off
Bus Stereo: 1, Effect: 1
Chức năng kênh đầu vào PAD 26 dB (CH1-4)
EQ HIGH 8kHz +15dB / -15dB
EQ MID 2.5kHz +15dB / -15dB
EQ LOW 100Hz +15dB / -15dB
Input Channel Function Hi-Z Supported (CH4)
On-board processors DSP SPX Algorithm Reverb 4 programs, MASTER EQ (SPEECH to MUSIC), Feedback suppressor
Level Meter 6points (-20, -6, 0 , +3, +6, LIMITER)
Ampli tích hợp Công suất đầu ra tối đa @4ohms 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 250 W + 250 W, 1kHz THD+N less than 1% : 110 W + 110 W
Công suất đầu ra tối đa @8ohms 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 170 W + 170 W, 1kHz THD+N less than 1% : 110 W + 110 W
Đáp tuyến tần số Input to SPEAKERS : +1 dB/-4 dB (40Hz to 20kHz), Input to MONITOR OUT : +0.5 dB/-1.5 dB (20Hz to 20kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz
Tổng độ méo sóng hài Input to SPEAKERS : 0.2 % @ 13.8 W (40Hz to 20kHz), 0.4 % @ 23.2W (1kHz), Input to MONITOR OUT : 0.05 % @ +10 dBu (20Hz to 20kHz) 0.009 % @ +20 dBu (1kHz), (THD+N, Measured with 22 kHz LPF)
Mức nhiễu & Ồn Nhiễu đầu vào tương đương -115 dBu
Nhiễu đầu ra thặng dư Input to SPEAKERS : -68 dBu (40Hz to 20kHz, MASTER: min), Input to MONITOR OUT : -99 dBu (20Hz to 20kHz, MONITOR: min)
Crosstalk -80 dB (1 kHz, Measured with 1 kHz band pass filter)
Mạch bảo vệ Bảo vệ tải DC-fault
Nguồn điện yêu cầu AC 100-240V, 50Hz/60Hz
Năng lượng tiêu thụ 35W (Idle) / 90W (1/8 Power)
Kích thước W 375 mm (14.8")
H 147 mm (5.8")
D 220 mm (8.7")
Trọng lượng 4.2 kg (9.3 lbs.)
Phụ kiện Owner’s Manual, Technical Specifications, Power Cord (2m)
Tùy chọn Foot Switch: FC5, Mic Stand Adaptor: BMS-10A, Rack mount kit RK-EMX2
Khác Operating Temperature : 0 to +40℃
Mạch bảo vệ Bảo vệ Ampli Over heat protection, Over current protection

Analog Input Characteristics

Input Jack MIC/LINE Hi-Z [CH4] Actual Load Impedance For Use with Nominal Sensitivity *1 Nominal Max. Before Clip Connector
CH INPUT 1−4 MIC - 3kΩ 150Ω Mics -56dBu -35dBu -10dBu CH1, 2
XLR-3-31 *2
(Balanced)
CH3, 4
Combo jack *3
(Balanced)
LINE -30dBu -9dBu +16dBu
CH INPUT 3−4 MIC OFF 3kΩ 150Ω Mics -50dBu -29dBu -4dBu
ON 1MΩ 10 kΩ Lines
LINE OFF 3kΩ 150Ω Lines -24dBu -3dBu +22dBu
ON 1MΩ 10kΩ
CH INPUT 5/6- 9/10 - - 10kΩ 150Ω Lines -24dBu -3dBu +22dBu CH5/6
Phone jack *4
(Unbalanced)
CH7/8
Phone jack *4
& RCA pin
(Unbalanced)
CH9/10
Phone jack *4
& Stereo mini jack
(Unbalanced)

Output Characteristics

Output Terminal Actual Source Impedance For Use with Nominal Nominal Max. Before Clip 1kHZ THD+N < 1% 1kHz THD+N < 10% Connector
SPEAKERS OUT [L,R] <0.1Ω - - 110W 250W Phone Jack **
110W 170W Phone Jack **
MONITOR OUT [L,R] 150Ω 10kΩ Lines +4dBu +20dBu - - Phone Jack *
SUBWOOFER OUT 150Ω 10kΩ Lines -3dBu +17dBu - - Phone Jack *

*Tip = HOT, Ring = COLD, Sleeve = GND
**Tip = Positive, Sleeve = Negative