DM2000VCM Digital Production Console

DM2000VCM
Mixing capability Mixing channels 96
GROUP 8
AUX 12
MATRIX 4 Stereo
Input channel functions Gate, Attenuator, 4-band PEQ, 2x Compressor, Delay, Pan
Chức năng kênh đầu ra Attenuator, 4-band PEQ, Compressor, Delay
On-board processors 8x SPX multi effectors, 6x 31-band GEQs
I/O Mic inputs 24
Phantom power +48V DC; ON/OFF per channel
Line inputs 2x 2tr in
Digital I/O 3x 2tr in/out, Cascade I/O
Expansion slots 6x Mini-YGDAI (16-in/16-out)
Điều khiển và Khác To Host(USB/Serial), Control(GPI), Remote, MIDI, Time code in (SMPTE/MTC), Keyboard, Word clock in, 2x Word clock out, Smart media slot, 2x Lamp on MB2000 optional meter bridge
Công suất trộn CHÍNH Stereo
I/O Bộ chuyển đổi AD 24-bit; 128-time over sampling
Ngõ ra đường dây Stereo output, Studio monitor output, 2x C-R monitor output, 8x Omni output
Bộ chuyển đổi DA 24-bit; 128-time over sampling
Xử lý bên trong 32bit, Accumulator: 58bit
Sampling frequency rate Internal 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Tổng độ méo sóng hài Less than 0.05% (20Hz-40kHz)
Đáp tuyến tần số 0, +0.5, -1.5dB 20Hz-40kHz
Mức nhiễu & Ồn Nhiễu đầu vào tương đương -128dBu
Nhiễu đầu ra thặng dư -94dBu
Crosstalk -80dB
Nguồn điện yêu cầu AC100V, 120V, 220-240V 50/60 Hz
Năng lượng tiêu thụ 300W
Kích thước W 906mm; 35-11/16in
H 257mm; 10-1/8in
D 821mm; 32-5/16in
Trọng lượng 43kg; 94.8lbs
Phụ kiện Owner’s Manual, Studio Manager Installation Guide, AC power cord
Sampling frequency rate External 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%)
Signal delay Less than 2.3ms (@48kHz), Less than 1.2ms (@96kHz)
Dynamic range DA: 110dB; AD+DA: 108dB

Analog input characteristics

Input terminal PAD GAIN Actual load impedance For use with nominal Input level Connector
Sensitivity Nominal Max. before clip
CH INPUT
A/B 1-24
0 -60dB 3kohms 50-600ohm Mics & 600ohm Lines -70dB -60dB -46dB A:XLR3-31 type(Balanced)
B:TRS Phone jack (Balanced)
-16dB -26dB -16dB -2dB
26 0dB +10dB +24dB
INSERT IN 1-24 10kohms 600ohm Lines -6dB +4dB +18dB TRS Phone jack(Balanced)
2TR IN ANALOG1(L,R) 10kohms 600ohm Lines +4dB +4dB +18dB TRS Phone jack (Balanced)
2TR IN ANALOG2(L,R) 10kohms 600ohm Lines -10dBV -10dBV +4dBV RCA pin jack (Unbalanced)

In these specifications, when dB represents a specific voltage, 0 dB is referenced to 0.775 Vrms.
In these specifications, when dBV represents a specific voltage, 0 dBV is referenced to 1.00 Vrms.

Analog output characteristics

Output terminal Actual source impedance For use with nominal GAIN SW Output level Connector
Nominal Max. before clip
STEREO OUT(L,R) 600ohms 10kohm Lines - -10dBV +4dBV RCA pin jack
(Unbalanced)
75ohms 600ohm Lines - +4dB +18dB XLR3-32 type
(Balanced)
STUDIO MONITOR OUT(L,R) 150ohms 10kohm Lines - +4dB +18dB TRS Phone jack (Balanced)
C-R MONITOR OUT LARGE(L,R) 75ohms 600ohm Lines - +4dB +18dB XLR3-32 type (Balanced)
C-R MONITOR OUT SMALL(L,R) 75ohms 600ohm Lines - +4dB +18dB XLR3-32 type (Balanced)
OMNI OUT 1-8 150ohms 10kohm Lines +18dB
(default)
+4dB +18dB TRS Phone jack (Balanced)
+4dB -10dB +4dB
INSERT OUT 1-24 600ohms 10kohm Lines - +4dB +18dB TRS Phone jack (Balanced)
PHONES 100ohms 8ohm Lines - 4mW 25mW ST Phone jack (Unbalanced)
40ohm Lines - 12mW 75mW

In these specifications, when dB represents a specific voltage, 0 dB is referenced to 0.775 Vrms.
In these specifications, when dBV represents a specific voltage, 0 dBV is referenced to 1.00 Vrms.

Digital input characteristics

Terminal Format Data length Level Connector
2TR IN DIGITAL 1 AES/EBU 24bit RS422 XLR3-31 type(Balanced)
2 AES/EBU 24bit RS422 XLR3-31 type(Balanced)
3 IEC-60958 24bit 0.5Vpp/75ohms RCA pin jack
CASCADE IN - - RS422 D-sub Half Pitch Connector 68P (female)

Digital output characteristics

Terminal Format Data length Level Connector
2TR OUT DIGITAL 1 AES/EBU
(Professional use)
24bit RS422 XLR3-32 type (Balanced)
2 AES/EBU
(Professional use)
24bit RS422 XLR3-32 type (Balanced)
3 IEC-60958
(Consumer Use)
24bit 0.5Vpp/75ohms RCA pin jack
CASCADE OUT - - RS422 D-sub Half Pitch Connector 68P (female)