DM1000VCM Digital Production Console

DM1000VCM
Mixing capability Mixing channels 48
GROUP 8
AUX 8
Input channel functions Gate, Attenuator, 4-band PEQ, 2x Compressor, Delay, Pan
Chức năng kênh đầu ra Attenuator, 4-band PEQ, Compressor, Delay
On-board processors 4x SPX multi effectors
I/O Mic inputs 16
Phantom power +48V DC; ON/OFF per channel
Line inputs 4x Omni in
Digital I/O 2x 2tr in/out
Expansion slots 2x Mini-YGDAI (16-in/16-out)
Điều khiển và Khác To Host(USB), Control(GPI), Remote, MIDI, Time code in (SMPTE), Word clock I/O
Công suất trộn CHÍNH Stereo
I/O Bộ chuyển đổi AD 24-bit; 128-time over sampling
Ngõ ra đường dây 12x Omni output
Bộ chuyển đổi DA 24-bit; 128-time over sampling
Xử lý bên trong 32bit, Accumulator: 58bit
Sampling frequency rate Internal 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Tổng độ méo sóng hài Less than 0.05% (20Hz-40kHz)
Đáp tuyến tần số 0, +0.5, -1.5dB 20Hz-40kHz
Mức nhiễu & Ồn Nhiễu đầu vào tương đương -128dBu
Nhiễu đầu ra thặng dư -86dBu
Crosstalk -80dB
Nguồn điện yêu cầu AC100V, 120V, 220-240V 50/60 Hz
Năng lượng tiêu thụ 135W
Kích thước W 436mm; 17-3/16in
H 200mm; 7-7/8in
D 585mm; 23-1/16in
Trọng lượng 20kg; 44.1lbs
Phụ kiện Owner’s Manual, Studio Manager Installation Guide, AC power cord
Sampling frequency rate External 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%)
Signal delay Less than 1.6ms (@48kHz), Less than 0.8ms (@96kHz)
Dynamic range DA: 110dB; AD+DA: 106dB

Analog input characteristics

Input terminal PAD GAIN Actual load impedance For use with nominal Input level Connector
Sensitivity Nominal Max. before clip
CH INPUT
1-16
0 -60dB 3kΩ 50-600Ω Mics & 600Ω Lines -70dB -60dB -40dB XLR3-31 type (Balanced)
-16dB -26dB -16dB +4dB
20 -6dB +4dB +24dB
OMNI IN 1-4 10kΩ 600Ω Lines +4dB +4dB +24dB XLR3-31 type (Balanced)

Analog output characteristics

Output terminal Actual source impedance For use with nominal GAIN SW Output level Connector
Nominal Max. before clip
OMNI OUT 1-12 75Ω 600kΩ Lines - +4dB +24dB XLR3-32 type (Balanced)
PHONES 100Ω 8Ω Lines - 4mW 25mW ST Phone jack (Unbalanced)
40Ω Lines - 12mW 75mW

Digital input characteristics

Terminal Format Data length Level Connector
2TR IN DIGITAL 1 AES/EBU 24bit RS422 XLR3-31 type (Balanced)
2 IEC-60958 24bit 0.5Vpp/75Ω RCA pin jack

Digital output characteristics

Terminal Format Data length Level Connector
2TR OUT DIGITAL1AES/EBU
(Professional use)
24bitRS422XLR3-32 type (Balanced)
2IEC-60958
(Consumer Use)
24bit0.5Vpp/75ΩRCA pin jack

* 0dB=0.775Vrms; 0dBV=1.00Vrms