AG08 Mixer livestream

AG08 Controller

Ứng dụng AG08 Controller là phần mềm ứng dụng dành riêng cho AG08, cho phép kiểm soát các chức năng nội bộ như hiệu ứng DSP và hiệu ứng âm thanh gắn từ nút Pad từ một thiết bị Windows / Mac / iPadOS được kết nối qua cổng USB.

*Ứng dụng AG08 Controller cho IpadOS

*Trình điều khiển USB Yamaha Steinberg

Với Windows / Mac: Bạn phải cài đặt trình điều khiển USB trên máy tính để nhận dạng đúng AG08 và sử dụng chức năng truyền âm thanh đa kênh của thiết bị.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
AG08 Block and Level Diagrams [375KB]
AG08 Safety Guide [3.7MB]
AG08 Start Guide [1MB]
AG08 User Guide [5.3MB]
AG08 User Guide (HTML) [English]

AG08 Brochure

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Data Sheet (AG08) [2.1MB]