AG08 Controller

AG08 Controller là phần mềm ứng dụng dành riêng cho AG08, cho phép điều khiển các chức năng bên trong như hiệu ứng DSP và sound pad từ thiết bị Windows/Mac/iOS được kết nối USB.

*AG08 Controller cho iOS

*Trình điều khiển USB Yamaha Steinberg

Với Windows / Mac: Bạn phải cài đặt trình điều khiển USB trên máy tính để nhận dạng đúng AG08 và sử dụng chức năng truyền âm thanh đa kênh của thiết bị.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
AG08 Block and Level Diagrams [376KB]
AG08 Safety Guide [3.7MB]
AG08 Start Guide [1MB]
AG08 User Guide [4.9MB]
AG08 User Guide (HTML) [English]

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Data Sheet (AG08) [2.1MB]