AG01 Micro USB live stream

AG Controller

AG Controller là ứng dụng phần mềm cho phép bạn điều khiển các chức năng DSP của AG03MK2, AG06MK2, AG03, AG06 và AG01 từ thiết bị Windows / Mac / iOS của bạn thông qua kết nối USB.

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.6 for Windows 11/10 (64-bit) Win 4.7MB 2023-10-05
AG Controller V1.0.4 for Mac macOS 10.15/11/12(Intel/Apple silicon with Rosetta 2) Mac 71.1MB 2022-03-24
AG Controller V1.0.4 for Windows 11/10 (64-bit) Win 58.9MB 2022-03-24

*AG Controller cho iOS

*Trình điều khiển USB Yamaha Steinberg

Windows: Bạn phải cài đặt trình điều khiển trên máy tính để máy tính có thể nhận ra và trao đổi dữ liệu một cách chính xác với các dòng sản phẩm AG.

Mac: Trình điều khiển tiêu chuẩn đã được cài đặt trên máy tính; bạn không cần phải cài đặt một trình điều khiển riêng.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
AG01 Block and Level Diagrams [667KB]
AG01 Quick Guide [2.3MB]
AG01 Safety Guide [3.3MB]
AG01 User Guide [1.1MB]
AG01 User Guide (HTML) [English]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Data Sheet (AG01) [460KB]