DA824 Bộ chuyển đổi DA

DA824
Sampling frequency rate External 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%)
Signal delay 0.57ms
Tổng độ méo sóng hài Less than 0.05% (20Hz-20kHz)
Đáp tuyến tần số 0, +1, -3dB 20Hz-20kHz
Mức nhiễu & Ồn Nhiễu đầu ra thặng dư -92dBu
Crosstalk -70dBu
Nguồn điện yêu cầu Depend on area of purchase; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz
Năng lượng tiêu thụ 40W
Kích thước W 480mm; 18-7/8in
H 97.5mm; 3-13/16in
D 366.8mm; 14-7/16in
Trọng lượng 7.5kg; 16.5lbs
Phụ kiện Owner's manual
Dynamic range DA: 110dB