Analog Cards

Tính linh động cho phát triển mở

Một sự lựa chọn trên 30 thẻ Mini-YGDAI mang lại một dải I/O mở rộng và khả năng xử lý cho bộ trộn âm kỹ thuật số, bộ xử lý và ampli Yamaha tương thích. Cách mở rộng có hiệu quả này tạo nên sự dễ dàng và kinh tế để tích hợp các chuẩn âm thanh mạng, kỹ thuật số hoặc tương tự vào hệ thống ở bất kỳ cung bậc nào cho bất kỳ ứng dụng nào. Thẻ MY cũng mang lại sự tiện lợi cho xử lý, trộn âm tự động và các chức năng khác mà có thể đóng góp vào hệ thống âm thanh được lắp đặt và âm thanh sống.

MY8-ADDA96 AD/DA

Thẻ I/O Analog 8 kênh tương thích 96 kHz.

 • Độ phân giải 24 bit, giao diện âm thanh analog 8-in/8-out tương thích 96kHz
 • Đầu nối EuroBlock
 • Mức ngõ vào/ra tối đa trước khi kẹp: +24dBu

MY8-AD96 AD

Thẻ I/O Analog 8 kênh tương thích 96 kHz.

 • 24bit resolution, 96kHz compatible 8-in analog audio interface
 • 1x D-sub 25 pin connector (balanced)
 • Max input level before clip: +24dBu (default) / +18dBu

MY8-AD24 AD

Thẻ Ngõ Vào Analog 8 kênh

 • Độ phân giải 24 bit, giao diện audio analoge 8 ngõ vào
 • 8x Đầu nối TRS Phone (được cân bằng)
 • Mức ngõ vào tối đa trước khi kẹp: +18dBu (mặc định) / +4dBV

MY4-AD AD

Thẻ Ngõ Vào Analog 4 kênh

 • 24bit resolution, 4-in analog audio interface
 • 4x XLR3-31 connectors (balanced)
 • Max input level before clip: +24dBu (default) / +18dBu / +4dBV

MY8-DA96 DA

Thẻ I/O Analog 8 kênh tương thích 96kHz.

 • 24bit resolution, 96kHz compatible 8-out analog audio interface
 • 1x D-sub 25 pin connector (balanced)
 • Max output level before clip: +18dBu

MY4-DA DA

Thẻ Ngõ Ra Analog 4 kênh

 • Độ phân giải 20 bit, giao diện audio analoge 4 ngõ ra
 • 4x giắc nối XLR3-32 (được cân bằng)
 • Mức ngõ ra tối đa trước khi kẹp: +18dBu (mặc định) / +4dBV
 • Không thể được sử dụng tại 96kHz