YAS-82Z Kèn Saxophone Alto

YAS-82Z YAS-82ZA YAS-82ZS YAS-82ZUL YAS-82ZB YAS-82ZG
Phím Eb Eb Eb Eb Eb Eb
Chuông Loại Một thể thống nhất Một thể thống nhất Một thể thống nhất Một thể thống nhất Một thể thống nhất Một thể thống nhất
Trang trí Khắc tay Khắc tay Khắc tay Khắc tay Khắc tay Khắc tay
Các nút bấm Các nút phím đàn Xà cừ Xà cừ Xà cừ Xà cừ Xà cừ Xà cừ
Các phím phụ High F#, Front F High F#, Front F High F#, Front F High F#, Front F High F#, Front F High F#, Front F
Thumb Hook Có thể điều chỉnh Có thể điều chỉnh Có thể điều chỉnh Có thể điều chỉnh Có thể điều chỉnh Có thể điều chỉnh
Lớp Hoàn thiện Sơn nhũ vàng Sơn mài màu hổ phách Mạ bạc Unlacquer Sơn mài đen Mạ vàng
Cổ kèn AV1 AV1 AV1 AV1 AV1 AV1
Ống ngậm 4CM 4CM 4CM 4CM 4CM 4CM
Hộp đựng Bao gồm Bao gồm Bao gồm Bao gồm Bao gồm Bao gồm