YAS-480 Kèn Saxophone Alto

YAS-480 YAS-480S
Phím Eb Eb
Chuông Loại Hai mảnh Hai mảnh
Trang trí Khắc tay Khắc tay
Các nút bấm Các nút phím đàn Polyester Polyester
Các phím phụ High F#, Front F High F#, Front F
Thumb Hook Có thể điều chỉnh Có thể điều chỉnh
Lớp Hoàn thiện Sơn nhũ vàng Mạ bạc
Cổ kèn 480 style 480 style
Ống ngậm 4C 4C
Hộp đựng Bao gồm Bao gồm