Soprano Sáo recorder nhựa ABS

YRS-23 YRS-24B YRS-31 YRS-32B YRS-301III YRS-302BIII YRS-321 YRS-322B YRS-323 YRS-324B
Phím C C C C C C C C C C
Hệ thống ngón bấm Hệ thống bấm ngón German Hệ thống bấm ngón Baroque Hệ thống bấm ngón German Hệ thống bấm ngón Baroque Hệ thống bấm ngón German Hệ thống bấm ngón Baroque Hệ thống bấm ngón German Hệ thống bấm ngón Baroque Hệ thống bấm ngón German Hệ thống bấm ngón Baroque
Đường thổi Dạng Thẳng Dạng Thẳng Dạng vòm Dạng vòm Dạng vòm Dạng vòm Dạng vòm Dạng vòm Dạng vòm Dạng vòm
Lỗ bấm phím Đôi Đôi Đôi Đôi Đôi Đôi Đôi Đôi Đôi Đôi
Các bộ phận của sáo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vật liệu Nhựa ABS Nhựa ABS Nhựa ABS Nhựa ABS Nhựa ABS Nhựa ABS Nhựa ABS Nhựa ABS Nhựa ABS Nhựa ABS
Khác - - - - Model Rottenburgh Model Rottenburgh Model Rottenburgh, mô phỏng màu gỗ hồng đào Model Rottenburgh, mô phỏng màu gỗ hồng đào Model Rottenburgh, mô phỏng màu đen bóng Model Rottenburgh, mô phỏng màu đen bóng
Phụ Kiện Túi đựng Recorder, biểu đồ ngón bấm Túi đựng Recorder, biểu đồ ngón bấm Túi đựng Recorder, biểu đồ ngón bấm, kem bôi Recorder, que vệ sinh Túi đựng Recorder, biểu đồ ngón bấm, kem bôi Recorder, que vệ sinh Túi đựng Recorder, biểu đồ ngón bấm, kem bôi Recorder, que vệ sinh Túi đựng Recorder, biểu đồ ngón bấm, kem bôi Recorder, que vệ sinh Túi đựng Recorder, biểu đồ ngón bấm, kem bôi Recorder, que vệ sinh Túi đựng Recorder, biểu đồ ngón bấm, kem bôi Recorder, que vệ sinh Túi đựng Recorder, biểu đồ ngón bấm, kem bôi Recorder, que vệ sinh Túi đựng Recorder, biểu đồ ngón bấm, kem bôi Recorder, que vệ sinh