Bộ bảo dưỡng cho Woodwind

Bộ bảo dưỡng bao gồm gạc, bàn chải, vải lau chùi và các vật dụng cần thiết khác mà người chơi sẽ sử dụng để chăm sóc và bảo dưỡng định kỳ nhạc cụ hơi của họ.

Bộ bảo dưỡng sáo

Bộ bảo dưỡng Sáo bao gồm:

 • Bộ vệ sinh lỗ Tone
 • Giấy làm sạch
 • Gạc làm sạch
 • Vải đánh bóng
 • Vải lau chùi cho vật liệu bạc
 • Hướng dẫn chăm sóc & bảo dưỡng

Bộ bảo dưỡng Oboe

Bộ bảo dưỡng Oboe bao gồm:

 • Mỡ nút chai
 • Bộ vệ sinh lỗ Tone
 • Giấy làm sạch
 • Tấm gạc vệ sinh (OB)
 • Vải đánh bóng
 • Hướng dẫn chăm sóc & bảo dưỡng

Bộ bảo dưỡng Clarinet

Bộ bảo dưỡng Clarinet bao gồm:

 • Mỡ nút chai
 • Bộ vệ sinh lỗ Tone
 • Giấy làm sạch
 • Tấm gạc vệ sinh (M)
 • Bàn chải Mouthpiece
 • Vải đánh bóng
 • Hướng dẫn chăm sóc & bảo dưỡng

Bộ bảo dưỡng Saxophone

Bộ bảo dưỡng Saxophone bao gồm:

 • Mỡ nút chai
 • Bộ vệ sinh lỗ Tone
 • Giấy làm sạch
 • Tấm gạc vệ sinh (SAX / S)
 • Bàn chải Mouthpiece
 • Vải đánh bóng
 • Hướng dẫn chăm sóc & bảo dưỡng