Trượt chặn (Trumpet)

Nút chặn trượt được thiết kế để ngăn trượt thứ nhất và thứ ba.

Nó được làm bằng cao su silicone, sẽ không gây hại cho lớp sơn hoàn thiện.

Cung cấp cả độ bền và độ đàn hồi, nó có thể được gắn vào thiết bị trong suốt quá trình biểu diễn.

Có thể sử dụng nó ở ba vị trí khác nhau.

Nút chặn trượt cho Trumpet M