Đệm phần còn lại ngón tay cái

Đệm tựa ngón tay cái dễ dàng gắn vào chỗ tựa ngón tay cái của người chơi kèn clarinet, oboe và máy ghi âm, giảm bớt căng thẳng cho ngón tay cái của người chơi.

Đệm phần còn lại ngón tay cái

  • Đối với Clarinet / Oboe / Recorder