Dầu bóng cho bề mặt kim loại

Lắc kỹ bình trước khi sử dụng.

Dùng gạc đánh bóng hoặc vải đánh bóng để bôi.

Lau sạch bằng khăn khô.

Lưu ý

Tránh bôi dầu bóng này lên cơ cấu phím, miếng đệm phím hay piston.

Không bôi lên lớp phủ sơn mài, bề mặt bạc hoặc mạ bạc.