Dầu đòn bẩy (Lever)

Dầu đòn bẩy được pha chế đặc biệt để sử dụng trên các điểm tiếp xúc của tay van quay và cần gạt, giúp hoạt động trơn tru hơn và giảm thiểu tiếng ồn cơ học.

Chai 20mL

Dầu đòn bẩy (Lever)