Miếng dán ngậm môi

Miếng dán ngậm môi nhằm giúp môi người chơi không bị trượt khi thổi sáo.

Miếng dán ngậm môi

Được làm từ Washi* với độ bền cao và khả năng hấp thụ, miếng dán miệng sáo cực mỏng nhằm mang lại cảm giác tự nhiên và thoải mái. (* "Washi" là giấy Nhật Bản mỏng nhưng bền được làm bằng các kỹ thuật truyền thống.)

  • 19,5 mm x 35 mm x 0,07 mm
  • Gói 12 cái