Dầu phím

Dầu phím tổng hợp Yamaha là một hỗn hợp độc quyền được thiết kế đặc biệt để sử dụng trên các thanh phím của nhạc cụ hơi bộ gỗ và các điểm xoay, với chất ức chế ăn mòn giúp bảo vệ kim loại theo thời gian.

Dầu phím độ nhớt nhẹ

Độ nhớt nhẹ cho Piccolo, Sáo và Oboe. Chai 20ml.

Dầu phím độ nhớt trung bình

"Độ nhớt trung bình cho Clarinet. Chai 20ml.

Dầu phím độ nhớt cao

Độ nhớt cao cho Saxophone và Bassoon. Chai 20ml.