Mỡ nút chai

Thành phần chính là một loại dầu tổng hợp có công thức đặc biệt cho ứng dụng này.

Bôi một lớp mỡ mỏng cho nút chai ở khớp nối của nhạc cụ nếu bạn cảm thấy các khớp nối này bị chặt. Cẩn thận không bôi quá nhiều mỡ.

Lau sạch mỡ thừa trước khi cất dụng cụ vào hộp.