Tấm gạc vệ sinh cho Bộ Gỗ (Woodwind)

Một vật liệu sợi nhỏ được phát triển đặc biệt để sử dụng tăm bông không chỉ thấm hút mà còn đi qua thiết bị một cách dễ dàng, giúp làm sạch kỹ lưỡng.

Tấm gạc vệ sinh size S

Đối với cổ kèn Saxophone và moutpiece của Woodwind

  • 250mm × 300mm

Tấm gạc vệ sinh size M

Đối với Eb 、 Bb 、 A và Alto Clarinet

  • 300mm×350mm

Tấm gạc size L

Đối với Bass Clarinet

  • 500mm × 550mm

Tấm gạc vệ sinh cho OB

Đối với Oboe

  • 15 / 250mm × 1000mm

Tấm gạc vệ sinh cho SAX

Đối với Saxophone

  • 650mm × 650mm

Tấm gạc vệ sinh cho Bassoon

Đối với Bassoon

Tấm gạc vệ sinh cho Bocal

Đối với bocal Bassoon