Tấm gạc vệ sinh cho Bộ Gỗ (Woodwind)

Một vật liệu sợi nhỏ được phát triển đặc biệt để sử dụng tăm bông không chỉ thấm hút mà còn đi qua thiết bị một cách dễ dàng, giúp làm sạch kỹ lưỡng.

So sánh gạc làm sạch Yamaha