Bộ bảo dưỡng cho Brasswind

Bộ dụng cụ bảo dưỡng bao gồm tấm gạc vệ sinh, bàn chải, chất bôi trơn và các vật tư thiết yếu khác mà người chơi sẽ sử dụng để chăm sóc và bảo dưỡng định kỳ nhạc cụ hơi của họ.

Bộ bảo dưỡng kèn

Bộ bảo dưỡng kèn bao gồm:

 • Dầu bôi trơn cho Van (Loại thông thường)
 • Mỡ bôi trơn
 • Bộ vệ sinh đa dụng
 • Bàn chải vỏ kèn sáo (Casing)
 • Bàn chải Mouthpiece
 • Vải đánh bóng
 • Hướng dẫn chăm sóc & bảo dưỡng

Bộ bảo dưỡng Horn

Bộ bảo dưỡng Horn bao gồm:

 • Dầu rôto
 • Dầu đòn bẩy (Lever)
 • Mỡ bôi trơn
 • Bộ vệ sinh đa dụng
 • Bàn chải Mouthpiece
 • Vải đánh bóng
 • Hướng dẫn chăm sóc & bảo dưỡng

Bộ bảo dưỡng Trombone

Bộ bảo dưỡng Trombone bao gồm:

 • Mỡ bôi trơn
 • Dầu bôi trơn cho Trombone
 • Bộ vệ sinh đa dụng
 • Bàn chải Mouthpiece
 • Vải đánh bóng
 • Hướng dẫn chăm sóc & bảo dưỡng

Bộ bảo dưỡng piston cho Low-Brass

Bộ bảo dưỡng piston cho Low-Brass bao gồm:

 • Dầu bôi trơn cho Van (Loại thông thường)
 • Mỡ bôi trơn
 • Bộ vệ sinh đa dụng
 • Bàn chải vỏ kèn sáo (Casing)
 • Bàn chải Mouthpiece
 • Vải đánh bóng
 • Hướng dẫn chăm sóc & bảo dưỡng

Bộ bảo dưỡng rotary cho Low-Brass

Bộ bảo dưỡng rotary cho Low-Brass bao gồm:

 • Dầu rôto
 • Mỡ bôi trơn
 • Bộ vệ sinh đa dụng
 • Bàn chải Mouthpiece
 • Vải đánh bóng
 • Hướng dẫn chăm sóc & bảo dưỡng