P-121 Ngừng sản xuất

Một vấn đề đã được báo cáo trong phiên bản 15 của iOS và iPadOS, trong đó các Ứng dụng đôi khi không thể phát hiện nhạc cụ Yamaha sau khi kết nối USB.

Nếu bạn gặp sự cố này, hãy tắt rồi bật lại iPhone/iPad của bạn, điều này sẽ giúp kết nối với nhạc cụ như bình thường. Chúng tôi đã xác nhận rằng sự cố này chỉ xảy ra với phiên bản 15 của hệ điều hành OS.

Đến ngày 27 tháng 10 năm 2021, chúng tôi đã báo cáo vấn đề này với Apple và đang xem xét cách giải quyết.

Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện mà sự cố này có thể gây ra, mong các bạn thông cảm và chờ đợi những thông báo mới nhất sau khi chúng tôi giải quyết sự cố.

Your Personal Piano

The Yamaha P-121 is a compact digital piano with 73 keys that combines incredible piano performance with a user friendly minimalistic design.

Easily portable and extremely accessible, this instrument allows you to experience the joy of playing the piano on your terms.

Bring P-121 everywhere you want!

With 73 keys and its ultra portability, P-121 offers you more great potential of piano experience you have never imagine, such as playing music in the cafe or any other place you want to play.

With dedicated keyboard bag SC-KB750, you can bring P-121 with ease and fashionable. Let's go out anywhere you want with P-121!

Fit to your lifestyle

The modest and compact design of the P-121 was created with user accessibility in mind. With the goal of being as user-friendly and approachable as possible, every element of the P-121 is designed to help keep the player focused on their playing.

The minimal and compact design of P-121 enables more pleasant piano experience even if you put Piano in small room.

YOUR PERSONAL PIANO

The Yamaha P-121 is a compact digital piano with 73 keys that combines incredible piano performance with a user friendly minimalistic design.

Easily portable and extremely accessible, this instrument allows you to experience the joy of playing the piano on your terms.

With 73 keys and its ultra portability, P-121 offers you more great potential of piano experience you have never imagine, such as playing music in the cafe or any other place you want to play.

With dedicated keyboard bag, you can bring P-121 with ease and fashionable. Let's go out anywhere you want with P-121.

P-121 Ngừng sản xuất

Phiên bản digital piano dành riêng cho bạn