SX Series

S7X S6X S5X S3X
Thùng đàn Màu sắc Gỗ mun đánh bóng Gỗ mun đánh bóng Gỗ mun đánh bóng Gỗ mun đánh bóng
Lớp phủ Được đánh bóng Được đánh bóng Được đánh bóng Được đánh bóng
Kích thước Rộng 155 cm × 61 154 cm × 61 149 cm (59") 149 cm (59")
Cao 102 cm (40 1/2") 102 cm (40 1/2") 101 cm (40") 101 cm (40")
Dày 227 cm (7'6") 212 cm × 7 200 cm (6'7") 186 cm (6'1")
Trọng lượng Trọng lượng 410 kg (904 lb) 390 kg (859 lb) 350 kg (772 lb) 330 kg (728 lb)
Bàn phím Số phím 88 88 88 88
Phần cơ bàn phím Được làm ra bởi Yamaha Được làm ra bởi Yamaha Được làm ra bởi Yamaha Được làm ra bởi Yamaha
Bề mặt phím- Màu trắng Ivorite Ivorite Ivorite Ivorite
Bề mặt phím- Màu đen Gỗ nhựa composite WPC Gỗ nhựa composite WPC Gỗ nhựa composite WPC Gỗ nhựa composite WPC
Bàn đạp Phân loại Damper / Sostenuto / Shift Damper / Sostenuto / Shift Damper / Sostenuto / Shift Damper / Sostenuto / Shift
Búa đàn Phân loại SX Series Đặc Biệt SX Series Đặc Biệt SX Series Đặc Biệt SX Series Đặc Biệt
Bánh xe Loại Bánh xe đôi Bánh xe đôi Bánh xe đôi Bánh xe đôi
Nắp che Nắp che an toàn có thanh chống
Nắp che phím Nắp đậy/Khóa đóng nắp
Nắp đàn cơ chế đóng mềm
Khung Loại V-pro V-pro V-pro V-pro