Dòng GC

GC1 GC2
Thùng đàn Màu sắc Polished Ebony*Availability of other finishes depends on model and is subject to regional variation. Please consult your Yamaha dealer for further information. Polished Ebony*Availability of other finishes depends on model and is subject to regional variation. Please consult your Yamaha dealer for further information.
Lớp phủ Polished Polished
Kích thước Rộng 149cm (59") 149cm(59")
Cao 101cm (40") 101cm(40")
Dày 161cm (5'3") 173cm(5'8")
Trọng lượng Trọng lượng 290kg (639lbs) 305kg(674lbs)
Bàn phím Số phím 88 88
Bề mặt phím- Màu trắng Acrylic resin Acrylic resin
Bề mặt phím- Màu đen Phenolic resin Phenolic resin
Bàn đạp Phân loại Sostenuto Sostenuto
Nắp che Vị trí Cần chống 2 2
Nắp che an toàn có thanh chống Yes Yes
Cạnh Square Square
Nắp che phím Nắp đậy/Khóa đóng nắp No No
Nắp đàn cơ chế đóng mềm Yes Yes