GB1K GB1KFP GB1KG
Thùng đàn Màu sắc Polished Ebony *Availability of other finishes depends on model and is subject to regional variation. Please consult your Yamaha dealer for further information. French Provincial-Cherry Georgian-Mahogany
Lớp phủ Polished - -
Kích thước Rộng 146cm(57") 146cm(57") 146cm(57")
Cao 99cm(39") 99cm(39") 99cm (39")
Dày 151cm(5') 151cm(5') 151cm (5')
Trọng lượng Trọng lượng 261kg(574lbs) 275kg(606Ibs) 269kg(593Ibs)
Bàn phím Số phím 88 88 88
Bề mặt phím- Màu trắng Acrylic resin Acrylic resin Acrylic resin
Bề mặt phím- Màu đen Phenolic resin Phenolic resin Phenolic resin
Bàn đạp Phân loại Bass sustain Bass sustain Bass sustain
Nắp che Vị trí Cần chống 2 2 2
Nắp che an toàn có thanh chống Yes Yes Yes
Cạnh Square Square Square
Nắp che phím Nắp đậy/Khóa đóng nắp No No No
Nắp đàn cơ chế đóng mềm Yes Yes Yes