CF Series

CF4 CF6 CFX
Thùng đàn Màu sắc Gỗ mun đánh bóng Gỗ mun đánh bóng Gỗ mun đánh bóng
Lớp phủ Được đánh bóng Được đánh bóng Được đánh bóng (nắp trên và thanh đỡ mờ)
Kích thước Rộng 151cm (59 1/2") 154cm × 61 160cm × 63
Cao 102cm (40 1/2") 102cm (40 1/2") 103cm (40 1/2")
Dày 191cm (6'3") 212cm × 7 275cm × 9
Trọng lượng Trọng lượng 366kg (807Ibs) 409kg (902Ibs) 485kg (1069lbs)
Bàn phím Số phím 88 88 88
Bề mặt phím- Màu trắng Ivorite Ivorite Ivorite
Bề mặt phím- Màu đen Gỗ mun (Ebony) Gỗ mun (Ebony) Gỗ mun (Ebony)
Bàn đạp Phân loại Sostenuto Sostenuto Sostenuto
Nắp che Vị trí Cần chống 3 3 3
Nắp che an toàn có thanh chống
Cạnh Được vát cạnh Được vát cạnh Được vát cạnh
Nắp che phím Nắp đậy/Khóa đóng nắp
Nắp đàn cơ chế đóng mềm