CLP-685

CLP-685 CLP-675 CLP-645 CLP-635 CLP-625 CLP-665GP
Kích thước Chiều rộng 1,461 mm (57-1/2") (Polished finish: 1,467 mm (57-3/4")) 1,461 mm (57-1/2") (Polished finish: 1,466 mm (57-11/16")) 1,461 mm (57-1/2") (Polished finish: 1,466 mm (57-11/16")) 1,461 mm (57-1/2") (Polished finish: 1,466 mm (57-11/16")) 1,350 mm (53-1/8") (Polished finish: 1,353 mm (53-1/4")) 1,430 mm (56-5/16")
Chiều cao 1,027 mm (40-7/16") (Polished finish: 1,029 mm (40-1/2")) 967 mm (38-1/16") (Polished finish: 970 mm (38-3/16")) 927 mm (36-1/2") (Polished finish: 930 mm (36-5/8")) 927 mm (36-1/2") (Polished finish: 930 mm (36-5/8")) 831 mm (32-11/26") (Polished finish: 832 mm (32-3/4")) 932 mm (36-11/16")
Độ sâu 477 mm (18-3/4") (Polished finish: 477 mm (18-3/4")) 465 mm (18-5/16") (Polished finish: 465 mm (18-5/16")) 459 mm (18-1/16") (Polished finish: 459 mm (18-1/16")) 459 mm (18-1/16") (Polished finish: 459 mm (18-1/16")) 414 mm (16-5/16") (Polished finish: 415 mm (16-5/16")) 1,147 mm (45-3/16")
Trọng lượng Trọng lượng 83.0 kg (183 lb, 0 oz) (Polished finish: 89.0 kg (196 lb, 3 oz)] 69.0 kg (152 lb, 2 oz) (Polished finish: 71.0 kg (156 lb, 8 oz)] 60.0 kg (132 lb, 4 oz) (Polished finish: 66.0 kg (145 lb, 8 oz)] 56.0 kg (123 lb, 7 oz) (Polished finish: 62.0 kg (136 lb, 11 oz)] 43.0 kg (94 lb, 13 oz) (Polished finish: 45.0 kg (99 lb, 3 oz)] 103 kg (227 lb, 1 oz)
Bàn phím Số phím 88 88 88 88 88 88
Loại GrandTouch Keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement GrandTouch Keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement NWX (Natural Wood X) keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory keytops, escapement GH3X (Graded Hammer 3X) keyboard: synthetic ebony and ivory keytops, escapement GH3X (Graded Hammer 3X) keyboard: synthetic ebony and ivory keytops, escapement GH3X (Graded Hammer 3X) keyboard: synthetic ebony and ivory keytops, escapement
88 nốt có búa đối trọng nặng Yes Yes - - - -
Đối trọng Yes - - - - -
Bàn đạp Pedal giảm âm GP Yes Yes - - - -
Hiển thị Loại Full Dots LCD Full Dots LCD Full Dots LCD Full Dots LCD - Full Dots LCD
Kích cỡ 128 x 64 dots 128 x 64 dots 128 x 64 dots 128 x 64 dots - 128 x 64 dots
Ngôn ngữ English, Japanese English, Japanese English, Japanese English, Japanese - English, Japanese
Bảng điều khiển Ngôn ngữ English English English English English English
Bàn phím Touch Sensitivity Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed Hard/Medium/Soft/Fixed Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed
Pedal Số pedal 3 3 3 3 3 3
Nữa pedal Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Các chức năng Sustain (Switch), Sustain Contin uously, Sostenuto, Soft, Expression, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause Sustain (Switch), Sustain Contin uously, Sostenuto, Soft, Expression, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause Sustain (Switch), Sustain Contin uously, Sostenuto, Soft, Expression, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause Sustain (Switch), Sustain Contin uously, Sostenuto, Soft, Expression, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause Damper, Sostenuto, Soft Sustain (Switch), Sustain Contin uously, Sostenuto, Soft, Expression, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause
Nắp che phím Kiểu nắp che phím Folding Sliding Sliding Sliding Sliding Sliding
Giá để bản nhạc Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Music Braces Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Tạo Âm Âm thanh Piano Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial, CFX Binaural Sampling Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial, CFX Binaural Sampling Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial, CFX Binaural Sampling Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial, CFX Binaural Sampling Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial, CFX Binaural Sampling Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial, CFX Binaural Sampling
Mẫu Key-off Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Nhả Âm Êm ái Yes Yes Yes Yes Yes
VRM Yes Yes Yes Yes - Yes
Âm vang dây - - - - Yes -
Đa âm Số đa âm (Tối đa) 256 256 256 256 256 256
Cài đặt sẵn Số giọng 49 Voices + 14 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices 36 36 36 10 36
Tính tương thích XG (GM), GS (for Song playback), GM2 (for Song playback) - - - - -
Tone Generation Binaural Sampling Yes (CFX Grand Voice only) Yes (CFX Grand Voice only) Yes (CFX Grand Voice only) Yes (CFX Grand Voice only) Yes Yes (CFX Grand Voice only)
Loại Tiếng Vang 6 6 6 6 4 6
Thanh 3 3 3 3 - 3
Master Effect 11 11 11 11 - 11
Kiểm soát âm thông minh (IAC) Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Stereophonic Optimizer Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Các chức năng Kép/Trộn âm Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Tách tiếng Yes Yes Yes Yes - Yes
Duo Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Phân loại Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) 7 7 7 7 - 7
Cài đặt sẵn Số lượng bài hát cài đặt sẵn 21 Voice Demo Songs + 50 Classics + 303 Lesson Songs 19 Voice Demo Songs + 50 Classics + 303 Lesson Songs 19 Voice Demo Songs + 50 Classics + 303 Lesson Songs 19 Voice Demo Songs + 50 Classics + 303 Lesson Songs 50 Piano Preset Songs, 10 Voice Demo Songs 19 Voice Demo Songs + 50 Classics + 303 Lesson Songs
Thu âm Số lượng bài hát 250 250 250 250 1 250
Số lượng track 16 16 16 16 2 16
Dung Lượng Dữ Liệu Approx. 500KB/Song Approx. 500KB/Song Approx. 500KB/Song Approx. 500KB/Song 100 KB/Song (Approx. 11,000 notes) Approx. 500KB/Song
Định dạng dữ liệu tương thích Phát lại SMF (Format 0, Format 1) SMF (Format 0, Format 1) SMF (Format 0, Format 1) SMF (Format 0, Format 1) SMF (Format 0, Format 1) SMF (Format 0, Format 1)
Thu âm SMF (Format 0) SMF (Format 0) SMF (Format 0) SMF (Format 0) SMF (Format 0) SMF (Format 0)
Buồng Piano Yes Yes Yes Yes - Yes
Đầu thu âm USB Phát lại .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) - .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo)
Thu âm .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) - .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo)
Kiểm soát toàn bộ Bộ đếm nhịp Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Dãy Nhịp Điệu 5 ‒ 500 5 ‒ 500 5 ‒ 500 5 ‒ 500 5 ‒ 280 5 ‒ 500
Dịch giọng -12 ‒ 0 ‒ +12 -12 ‒ 0 ‒ +12 -12 ‒ 0 ‒ +12 -12 ‒ 0 ‒ +12 -6 ‒ 0 ‒ +6 -12 ‒ 0 ‒ +12
Tinh chỉnh 414.8 ‒ 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) 414.8 ‒ 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) 414.8 ‒ 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) 414.8 ‒ 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) 414.8 ‒ 440.0 - 466.8 Hz 414.8 ‒ 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments)
Loại âm giai 7 types 7 types 7 types 7 types - 7 types
Kiểm soát khác Tuning, Scale Type, etc. Tuning, Scale Type, etc. Tuning, Scale Type, etc. Tuning, Scale Type, etc. - Tuning, Scale Type, etc.
Nhịp điệu 20 20 20 20 - 20
Bluetooth Có (thay đổi theo quốc gia) Có (thay đổi theo quốc gia) Có (thay đổi theo quốc gia) - - Có (thay đổi theo quốc gia)
Lưu trữ Bộ nhớ trong Total maximum size approx. 1.5 MB Total maximum size approx. 1.5 MB Total maximum size approx. 1.5 MB Total maximum size approx. 1.5 MB Total maximum size approx. 900 KB (User song: One song approx. 100 KB, Loading song data from a computer: Up to 10 Songs) Total maximum size approx. 1.5 MB
Đĩa ngoài USB flash drive USB flash drive USB flash drive USB flash drive - USB flash drive
Kết nối Tai nghe Standard stereo phone jack (x 2) Standard stereo phone jack (x 2) Standard stereo phone jack (x 2) Standard stereo phone jack (x 2) Standard stereo phone jack (x 2) Standard stereo phone jack (x 2)
MIDI [IN] [OUT] [THRU] [IN] [OUT] [THRU] [IN] [OUT] [THRU] [IN] [OUT] [THRU] - [IN] [OUT] [THRU]
AUX IN Stereo Mini Stereo Mini Stereo Mini Stereo Mini - Stereo Mini
NGÕ RA PHỤ [L/L+R] [R] [L/L+R] [R] [L/L+R] [R] [L/L+R] [R] - [L/L+R] [R]
Pedal PHỤ Yes - - - - -
USB TO DEVICE Yes Yes Yes Yes - Yes
USB TO HOST Yes Yes Yes Yes Yes Yes
DC IN - - - 16V - -
Ampli (50 W + 50 W + 50 W) x 2 (35 W + 50 W + 20 W) x 2 (25 W + 25 W) x 2 30 W x 2 20 W x 2 (25 W + 10 W) x 2
Loa (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (dome)) x 2, Spruce Cone Speaker (16 cm + 8 cm + 5 cm) x 2 (16 cm + 8 cm) x 2 16 cm x 2 10 cm x 2 (16 cm + 5 cm) x 2
Bộ tối ưu hóa âm thanh Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Tiêu thụ điện Power consumption is described on or near the name plate, which is at the bottom of the unit. Power consumption is described on or near the name plate, which is at the bottom of the unit. Power consumption is described on or near the name plate, which is at the bottom of the unit. 20 W (When using PA-300C AC adaptor) 12 W (When using AC adaptor PA-300C) Power consumption is described on or near the name plate, which is at the bottom of the unit.
Tự động Tắt Nguồn Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Bộ nguồn Bộ đổi nguồn - - - PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha -
Phụ kiện Owner’s Manual, Data List, Warranty*, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. Owner’s Manual, Warranty*, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. Owner’s Manual, Warranty*, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. Owner’s Manual, Warranty*, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC power adaptor*: PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” (music book), Quick Operation Guide, Bench (included or optional depending on locale), Online Member Product Registration, AC adaptor PA-300C or an equivalent, Power cord (included or optional depending on locale) Owner’s Manual, Warranty*, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer.
Tạo Âm Âm vang - - - - Yes -