CLP-535R Ngừng sản xuất

CLP-535R Ngừng sản xuất

Bạn có thể lựa chọn một trong số hai tiếng piano lớn nổi tiếng thế giới. Vừa học vừa chơi trên một bàn phím piano cơ cao cấp.

  • Mô phỏng âm thanh dòng CFX và Bösendorfer
  • 256 nốt polyphony 
  • Bàn phím Graded Hammer 3X (GH3X) với màu ngà tổng hợp
  • Thùng loa
  • Bộ điều khiển âm thanh thông minh (IAC)
  • 303 bản nhạc để học