Bộ kiểm soát E3

Bạn có thể sử dụng iPhone, iPod touch, hoặc iPad giống như bộ điều khiển từ xa chuẩn để vận hành Disklavier E3 hoặc DKC-850 của bạn. Hơn thế nữa, thông tin hiển thị từ Disklavier xuất hiện trên màn hình hiển thị của thiết bị iOS của bạn, vì thế bạn có thể tiếp cận tất cả các chức năng của Disklavier từ bất kỳ nơi nào trong phạm vi wireless router được kết nối.

Bộ kiểm soát E3

Bộ điều khiển từ xa cho DisklavierE3 và DKC-850 tương thích sử dụng cho các dòng điện thoại thông minh, làm cho hoạt động điều khiển từ xa chỉ với các hành động trực quan như chạm và gõ nhẹ.