Bộ điều khiển Disklavier

Thể hiện toàn bộ các kênh radio hoặc các bài hát album theo một danh sách

Các bài hát từ bộ nhớ USB hoặc được thu trên Disklavier™, cũng như các kênh radio Disklavier khác nhau có sẵn được thể hiện trong một danh sách, cho phép truy cập nhanh các bài hát và kênh bạn muốn.

Điều khiển dễ dàng các chức năng nghe mở rộng của Disklavier

Bộ điều khiển Disklavier cho phép bạn sử dụng smartphone để thiết lập hoặc thay đổi các cài đặt theo cảm nhận nghe, chẳng hạn như chuyển giọng một giai điệu, thay đổi nhịp điệu, hoặc thay đổi độ cân bằng. Bộ điều khiển Disklavier cho phép bạn thiết lập hoặc thay đổi các chức năng sau.  -Cân bằng âm lượng với nguồn phát âm thanh  -Chuyển giọng  - Nhịp điệu phát bài hát  - Bỏ phần (bật, tắt phần bên phải hoặc bên trái)

Cũng tương thích với các chức năng thu âm

Bạn cũng có thể sử dụng Bộ điều khiển Disklavier để thu các bài hát bạn biểu diễn và sử dụng giao diện smartphone để dễ dàng nhập tên bài hát khi thu âm xong.