UD-BT01
Tiêu thụ điện 170mW
Ghi chú Bluetooth (Ver4.0; GATT compatible), MIDI over Bluetooth Low Energy - Compliant
Thiết bị tương thích iPhone/iPad/iPod touch, Mac with Bluetooth 4.0 installed
OS tương thích iOS 8 or later, OSX Yosemite or later
Kích cỡ/trọng lượng Kích thước 45 mm (W) × 12 mm (H) × 40 mm (D) (includes connector portion)
Trọng lượng 10g