TP-8300R Series

Series timpani hàng đầu có bát đồng được uốn cong và hệ thống lò xo cân bằng bàn đạp. Các bát khum cung cấp khối lượng lớn cũng như cộng hưởng và phân rã tối ưu. Dòng sản phẩm bao gồm các model 24 inch và 27 inch cho tiềm năng âm nhạc mở rộng.

TP-8300R Series

Bàn đạp cân bằng hệ thống lò xo Timpani với bát đồng rèn