TP-7300R Series

Mô hình cao cấp với bát đồng búa. Võng làm tăng sức mạnh của vật liệu bát cho cuộc tiếp cận sắc nét và âm thanh mạnh mẽ. Series này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người chơi cao cấp.

TP-7300R Series

Bàn đạp cân bằng hệ thống lò xo Timpani với bát đồng rèn