TP-4300R Series

Những mô hình này kết hợp bát nhôm nhẹ với cùng khung và hiệu suất tổng thể như các mô hình cao cấp. Chúng đã được thiết kế đặc biệt để cung cấp âm sắc và cộng hưởng tương tự như bát đồng.

TP-4300R Series

Bàn đạp cân bằng hệ thống lò xo Timpani với bát nhôm