Chọn Tiếng nhạc chính - Main Voice

Video hướng dẫn PSR-EW310

Sắp xếp Tiếng nhạc kép - Dual Voice

Video hướng dẫn PSR-EW310

Playing Split Voice

Video hướng dẫn PSR-EW310

Playing Styles

Video hướng dẫn PSR-EW310

Thêm hiệu ứng Reverb vào âm thanh

Video hướng dẫn PSR-EW310

Thêm Arpeggio

Video hướng dẫn PSR-EW310

Thêm Harmony

Video hướng dẫn PSR-EW310

Sử dụng máy đếm nhịp

Video hướng dẫn PSR-EW310

Ghi lại bài trình diễn của bạn

Video hướng dẫn PSR-EW310

Phát lại bài hát

Video hướng dẫn PSR-EW310

Sử dụng tính năng tự học

Video hướng dẫn PSR-EW310

Sử dụng tính năng tự học nâng cao (Keys to Success)

Video hướng dẫn PSR-EW310

Phát hợp âm cùng với tiến trình hợp âm của bài hát

Video hướng dẫn PSR-EW310

Tiếng nhạc Super Articulation Lite

Video hướng dẫn PSR-EW310

DSP

Video hướng dẫn PSR-EW310

Chức năng "Duo Mode" chia nửa bàn phím

Video hướng dẫn PSR-EW310

Hợp âm nhỏ

Video hướng dẫn PSR-EW310

Bài học Hướng dẫn bấm phím

Video hướng dẫn PSR-EW310

Chuyển nhạc

Video hướng dẫn PSR-EW310

Mặc dù nhạc cụ hiển thị trong video có thể khác nhau nhưng các quy trình được sử dụng đều giống nhau.