PSR-S975 Ngừng sản xuất

Yamaha Expansion Manager phiên bản 2.3 (hoặc mới hơn) tương thích với dòng sản phẩm PSR-S và PSR-A3000.

Yamaha Expansion Manager sẽ mở rộng khả năng bạn có thể thực hiện với nhạc cụ của mình bằng máy tính.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn để biết thêm chi tiết.

Quản lý dữ liệu

Bạn đã bao giờ muốn cài đặt nhiều hơn một Gói mở rộng cho nhạc cụ của mình cùng một lúc chưa? Giờ đây, bạn có thể cài đặt đồng thời nội dung từ nhiều gói khác nhau cho dòng sản phẩm PSR-S và PSR-A3000 bằng Yamaha Extension Manager.

Với Yamaha Extension Manager, bạn có thể quản lý Tiếng nhạc, Kiểu nhạc, Đăng ký và các nội dung khác, chọn mục yêu thích của bạn và tạo Gói cá nhân, sử dụng hiệu quả bộ nhớ trên máy của nhạc cụ.

Sắp xếp các gói Tiếng nhạc và Mở rộng cho nhạc cụ của bạn.

  • Đầu tiên, nhập tệp Dự án gói yêu thích của bạn (tệp .ppf)
  • Chọn Tiếng nhạc, Kiểu nhạc và dữ liệu liên quan
  • Kết hợp dữ liệu từ các gói khác nhau và tạo tệp Cài đặt gói gốc (tệp .ppi)
  • Sử dụng tệp Cài đặt gói bạn đã tạo, cài đặt gói vào thiết bị của bạn thông qua ổ đĩa flash USB.

*Bạn cần lưu tệp Thông tin nhạc cụ của dòng máy PSR-S và PSR-A3000 và nhập tệp vào Yamaha Extension Manager trước

Không chỉ quản lý dữ liệu, mà còn hơn thế nữa!

Ngoài ra, bạn có thể tạo tiếng nhạc và bộ trống gốc của riêng bạn từ dữ liệu mẫu đã ghi.

Tạo Tiếng nhạc và Bộ trống

Nhập dữ liệu mẫu đã ghi của chính bạn (.wav, .aif, .aiff) hoặc SoundFont (.sf2).

Xây dựng tiếng nhạc của riêng bạn bằng cách điều chỉnh các thông số chi tiết khác nhau của âm thanh.

Tạo Tiếng nhạc và Bộ trống độc đáo của bạn!

*Bạn không thể kết hợp các thành phần tiếng nhạc trên máy + bên ngoài, cũng như không thể chỉnh sửa Tiếng nhạc trên máy.

**Ngày phát hành, đặc điểm kỹ thuật và hình dáng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

***Dữ liệu kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia.