Hạn chế sử dụng pin khi có thể dùng nguồn điện. Lưu ý: Hình dạng phích cắm có thể khác nhau tùy theo vùng.

PA-150A

Adapter nguồn AC