Dòng PX

SLG200S SLG200N SLG200NW
Độ dài âm giai 634mm (25") 650mm (25 9/16") 650mm (25 9/16")
Tổng chiều dài 978mm (38 1/2") 970mm (38 3/16") 970mm (38 3/16")
Chiều rộng thân đàn 356mm (14") 356mm (14") 356mm (14")
Độ rộng Lược Đàn 43mm (1 11/16") 50mm (1 31/32") 52mm (2 1/16")
Khoảng cách dây đàn * 11.0mm 11.5mm 11.8mm
Vật liệu cần đàn Mahogany Mahogany Mahogany
Vật liệu phần phím đàn Rosewood Rosewood Ebony
Bán kính phần phím đàn R400mm (15 3/4") Flat Flat
Vật liệu phần ngựa đàn Rosewood Rosewood Rosewood
Vật liệu Nut Urea Urea Urea
Vật liệu Saddle Urea Urea Urea
Máy lên dây RM1242N-4 RM1188NB-7B RM-1388G-7F (Gold)
Pickguard Black Black Black
Body Finish Gloss (Matt for NT color variation) Gloss (Matt for NT color variation) Gloss
Neck Finish Matt Matt Matt
Điện tử HỖ TRỢ BỞI SRT HỖ TRỢ BỞI SRT HỖ TRỢ BỞI SRT
Điều khiển Power / Vol / AUX.Vol / Bass / Treble / Smooth Control Effects(Reverb1, Reverb2, Chorus) / Chromatic Tuner / SRT Blend Power / Vol / AUX.Vol / Bass / Treble / Smooth Control Effects(Reverb1, Reverb2, Chorus) / Chromatic Tuner / SRT Blend Power / Vol / AUX.Vol / Bass / Treble / Smooth Control Effects(Reverb1, Reverb2, Chorus) / Chromatic Tuner / SRT Blend
Kết nối Line OUT / AUX IN / Phone Input / DC-IN Line OUT / AUX IN / Phone Input / DC-IN Line OUT / AUX IN / Phone Input / DC-IN
Dây đàn Yamaha FS50BT or D'Addario EXP11 Medium(Yamaha S10) Medium(Yamaha S10)
Phụ Kiện Stereo Earphones Stereo Earphones Stereo Earphones
Vỏ Original Carry Bag Original Carry Bag Original Carry Bag
Whole Depth 85mm (3 11/32") 87mm (3 7/16") 87mm (3 7/16")
Body Material Mahogany Mahogany Mahogany
Frame Material Rosewood & Maple Rosewood & Maple Rosewood & Maple
  • * Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.