RSP20 RSP20X RSP02T RSS20 RSS20L RSS02T RSE20 RSE20L
Tổng quan Cấu tạo Set-in Set-in Set-in Set-in Set-in Set-in Set-in Set-in
Độ dài âm giai 24-3/4” (628,6mm) 24-3/4” (628,6mm) 24-3/4” (628,6mm) 24-3/4” (628,6mm) 24-3/4” (628,6mm) 24-3/4” (628,6mm) 24-3/4” (628,6mm) 24-3/4” (628,6mm)
Thân Vật liệu thân đàn Mặt trên: Gỗ phong / Màu đen: Gỗ gụ 2 mảnh có khoang rỗng, Gia cố carbon Mặt trên: Gỗ phong / Màu đen: Gỗ gụ 2 mảnh có khoang rỗng, Gia cố carbon Mặt trên: Gỗ phong / Màu đen: Gỗ gụ 2 mảnh có khoang rỗng, Gia cố carbon Mặt trên: Gỗ phong / Màu đen: Gỗ gụ có khoang rỗng Mặt trên: Gỗ phong / Màu đen: Gỗ gụ có khoang rỗng Mặt trên: Gỗ phong / Màu đen: Gỗ gụ có khoang rỗng Gỗ gụ có khoang rỗng Gỗ gụ có khoang rỗng
Lớp phủ thân đàn Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane
Cần đàn Vật liệu cần đàn Gỗ gụ 3 mảnh, Gia cố carbon Gỗ gụ 3 mảnh, Gia cố carbon Gỗ gụ 3 mảnh, Gia cố carbon Gỗ gụ 3 mảnh, Gia cố carbon Gỗ gụ 3 mảnh, Gia cố carbon Gỗ gụ 3 mảnh, Gia cố carbon Gỗ gụ 3 mảnh Gỗ gụ 3 mảnh
Lớp phủ cần đàn Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane
Vật liệu mặt phím Gỗ hồng Gỗ hồng Gỗ hồng Gỗ hồng Gỗ hồng Gỗ hồng Gỗ hồng Gỗ hồng
Bán kính mặt phím 12" (304,8mm) 12" (304,8mm) 12" (304,8mm) 12" (304,8mm) 12" (304,8mm) 12" (304,8mm) 12" (304,8mm) 12" (304,8mm)
Phím đàn Thép không gỉ Jumbo Thép không gỉ Jumbo Thép không gỉ Jumbo Thép không gỉ Jumbo Thép không gỉ Jumbo Thép không gỉ Jumbo Jumbo Jumbo
Số phím đàn 22 22 22 22 22 22 22 22
Vật liệu lược đàn PPS PPS PPS PPS PPS PPS PPS PPS
Chiều rộng mặt phím @ Phím đàn 0 / Phím đàn 12 41,9 / 52,0 mm 41,9 / 52,0 mm 41,9 / 52,0 mm 41,9 / 52,0 mm 41,9 / 52,0 mm 41,9 / 52,0 mm 41,9 / 52,0 mm 41,9 / 52,0 mm
Độ dày @ Phím đàn 1 / Phím đàn 12 21,0 / 23,9 mm 21,0 / 23,9 mm 21,0 / 23,9 mm 21,0 / 23,9 mm 21,0 / 23,9 mm 21,0 / 23,9 mm 21,0 / 23,9 mm 21,0 / 23,9 mm
Điện tử Neck Pickup VH5n: Humbucker / Alnico V VH5n: Humbucker / Alnico V VP5n: pick-up single coil P90 / Alnico V VH5n: Humbucker / Alnico V VH5n: Humbucker / Alnico V VP5n: pick-up single coil P90 / Alnico V VH3n: Humbucker / Alnico V VH3n: Humbucker / Alnico V
Middle Pickup - - - - - - - -
Bridge Pickup VH5b: Humbucker / Alnico V VH5b: Humbucker / Alnico V VP5b: pick-up single coil P90 / Alnico V VH5b: Humbucker / Alnico V VH5b: Humbucker / Alnico V VP5b: pick-up single coil P90 / Alnico V VH3b: Humbucker / Alnico V VH3b: Humbucker / Alnico V
Điều khiển Âm lượng chính, Âm thanh chính ("Focus Switch" Đẩy-Kéo) Âm lượng chính, Âm thanh chính ("Focus Switch" Đẩy-Kéo) Âm lượng chính, Âm thanh chính ("Focus Switch" Đẩy-Kéo) Âm lượng chính, Âm thanh chính ("Focus Switch" Đẩy-Kéo) Âm lượng chính, Âm thanh chính ("Focus Switch" Đẩy-Kéo) Âm lượng chính, Âm thanh chính ("Focus Switch" Đẩy-Kéo) Âm lượng chính, Âm thanh chính (Đẩy-Kéo, "Dry Switch") Âm lượng chính, Âm thanh chính (Đẩy-Kéo, "Dry Switch")
Pickup Switch Cần gạt 5 vị trí Cần gạt 5 vị trí Cần gạt 5 vị trí Cần gạt 5 vị trí Cần gạt 5 vị trí Cần gạt 5 vị trí Cần gạt 3 vị trí Cần gạt 3 vị trí
Phụ kiện Ngựa đàn Tune-O-Matic Tune-O-Matic Tune-O-Matic Tune-O-Matic Tune-O-Matic Tune-O-Matic Tune-O-Matic Tune-O-Matic
Cần đàn Tremolo - - - - - - - -
Khoảng cách dây đàn 10,5mm 10,5mm 10,5mm 10,5mm 10,5mm 10,5mm 10,5mm 10,5mm
Đuôi đàn Thanh chặn Thanh chặn Đuôi đàn kiểu dáng xe mô tô Thanh chặn Thanh chặn Đuôi đàn kiểu dáng xe mô tô Thanh chặn Thanh chặn
Bộ trục lên dây đàn Đúc khuôn Đúc khuôn Đúc khuôn Đúc khuôn Đúc khuôn Đúc khuôn Đúc khuôn Đúc khuôn
Pickguard Xanh Swift Blue / Xanh Moonlight Blue: Màu kem 3 lớp, Sunset Burst: Màu đen 3 lớp Nhôm oxi hóa (Vàng Satin) 3-Ply Cream Xanh Swift Blue: Màu kem 3 lớp, Sunset Burst/Đen/Trắng cổ điển/Hot Merlot/Flash Green: Màu đen 3 lớp Xanh Swift Blue: Màu kem 3 lớp, Màu đen: Màu đen 3 lớp 3-Ply Cream Xanh Swift Blue / Vàng Neon: Màu kem 3 lớp, Màu đen / Màu trắng cổ điển / Đồng đỏ: Màu đen 3 lớp Xanh Swift Blue: Màu kem 3 lớp, Màu đen: Màu đen 3 lớp
Khác Dây đàn D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 Elixir Nanoweb Light / 0.010-0.046 Elixir Nanoweb Light / 0.010-0.046 Elixir Nanoweb Light / 0.010-0.046 Elixir Nanoweb Light / 0.010-0.046 Elixir Nanoweb Light / 0.010-0.046
Bao đàn Vỏ cứng Vỏ cứng Vỏ cứng Túi đệm Túi đệm Túi đệm - -
Tính năng đặc biệt Bộ xử lý I.R.A Bộ xử lý I.R.A Bộ xử lý I.R.A - - - - -
RSP20, RSP20X, RSS20,RSS20L
RSP02T, RSS02T
RSE20, RSE20L