REVSTAR Ngừng sản xuất

RSP20CR RS820CR RS702B RS720BX RS720B RS620 RS502TFMX RS502TFM RS502T RS502 RS420 RS320
Tổng quan Cấu tạo Set-in Set-in Set-in Set-in Set-in Set-in Set-in Set-in Set-in Set-in Set-in Set-in
Độ dài âm giai 24-3/4" (628.6mm) 24-3/4" (628.6mm) 24-3/4" (628.6mm) 24-3/4" (628.6mm) 24-3/4" (628.6mm) 24-3/4" (628.6mm) 24-3/4" (628.6mm) 24-3/4" (628.6mm) 24-3/4" (628.6mm) 24-3/4" (628.6mm) 24-3/4" (628.6mm) 24-3/4” (628.6mm)
Thân Vật liệu thân đàn Maple / Mahogany Maple / Mahogany Maple / Mahogany Maple / Mahogany Flamed Maple Laminated / Maple / Mahogany (Maple / Mahogany for SPB color) Flamed Maple Laminated / Maple / Mahogany Flamed Maple Laminated / Maple / Mahogany Flamed Maple Laminated / Maple / Mahogany Maple / Mahogany Maple / Mahogany Maple / Nato or Mahogany Nato or Mahogany
Body Finish Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane Gloss Polyurethane Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane
Cổ kèn Vật liệu cổ đàn Mahogany 3-Piece Mahogany 3-Piece Mahogany 3-Piece Mahogany 3-Piece Mahogany 3-Piece Mahogany 3-Piece Mahogany 3-Piece Mahogany 3-Piece Mahogany 3-Piece Mahogany 3-Piece Nato or Mahogany Nato or Mahogany
Neck Finish Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane
Vật liệu phần phím đàn Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood
Bán kính phần phím đàn 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4” (350mm)
Dây và phím đàn Jumbo Jumbo Jumbo Jumbo Jumbo Jumbo Jumbo Jumbo Jumbo Jumbo Medium Medium
Số phím đàn 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Vật liệu hạt Graph Tech TUSQ Urea Urea Urea Urea Urea Urea Urea Urea Urea Urea Urea
Chiều rộng cổ đàn @ Phím đàn 0 / Phím đàn 12 43.0 / 52.5 mm 43.0 / 52.5 mm 43.0 / 52.5 mm 43.0 / 52.5 mm 43.0 / 52.5 mm 43.0 / 52.5 mm 43.0 / 52.5 mm 43.0 / 52.5 mm 43.0 / 52.5 mm 43.0 / 52.5 mm 43.0 / 52.5 mm 43.0 / 52.5 mm
Độ dày @ Phím đàn 1 / Phím đàn 12 21.1 / 25.2 mm 21.1 / 25.2 mm 21.1 / 25.2 mm 21.1 / 25.2 mm 21.1 / 25.2 mm 21.1 / 25.2 mm 21.1 / 25.2 mm 21.1 / 25.2 mm 21.1 / 25.2 mm 21.1 / 25.2 mm 20.0 / 22.6 mm 20.0 / 22.6 mm
Điện tử Bộ thu âm ở cổ đàn VH7n+: Humbucker/Alnico V VH5n+: Humbucker/Alnico V VP5n: P-90 Type Single Coil /Alnico V VH5n+: Humbucker/Alnico V VT5n+: Humbucker/Alnico V VH5n+: Humbucker/Alnico V VP5n: P-90 Type Single Coil /Alnico V VP5n: P-90 Type Single Coil /Alnico V VP5n: P-90 Type Single Coil /Alnico V VP5n+: P-90 Type Single Coil /Alnico V VH3n: Humbucker / Alnico V HH3n: Humbucker / Ceramic
Bộ thu âm ở giữa - - - - - - - - - - - -
Bộ thu âm ở ngựa đàn VH7b+: Humbucker/Alnico V VH5b+: Humbucker/Alnico V VP5b: P-90 Type Single Coil /Alnico V VH5b+: Humbucker/Alnico V VT5b+: Humbucker/Alnico V VH5b+: Humbucker/Alnico V VP5b: P-90 Type Single Coil /Alnico V VP5b: P-90 Type Single Coil /Alnico V VP5b: P-90 Type Single Coil /Alnico V VP5b+: P-90 Type Single Coil /Alnico V VH3b: Humbucker / Alnico V HH3b: Humbucker / Ceramic
Điều khiển Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") Master Volume, Master Tone
Nút chỉnh bộ phận cảm ứng âm thanh 3-Position Lever Switch 3-Position Lever Switch 3-Position Lever Switch 3-Position Lever Switch 3-Position Lever Switch 3-Position Lever Switch 3-Position Lever Switch 3-Position Lever Switch 3-Position Lever Switch 3-Position Lever Switch 3-Position Lever Switch 3-Position Lever Switch
Phụ kiện Ngựa đàn TonePros AVT-II TonePros AVT-II Tune-O-Matic Tune-O-Matic Tune-O-Matic Adjustable Wraparound Tune-O-Matic Tune-O-Matic Tune-O-Matic Adjustable Wraparound Tune-O-Matic Tune-O-Matic
Cần đàn Tremolo - - - - - - - - - - - -
Khoảng cách dây đàn 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm
Đuôi đàn - - Bigsby B50 Bigsby B50 Bigsby B50 - Original Aluminum Tailpiece Original Aluminum Tailpiece Original Aluminum Tailpiece - Stop Tailpiece Stop Tailpiece
Bộ trục lên dây đàn Die-Cast Die-Cast Locking Die-Cast Locking Die-Cast Locking Die-Cast Die-Cast Die-Cast Die-Cast Die-Cast Die-Cast Die-Cast Die-Cast
Pickguard Copper Aluminum 3-Ply Cream 3-Ply Black 3-Ply Black 3-Ply Black 3-Ply Black 3-Ply Cream 3-Ply Cream 3-Ply Black 3-Ply Black 1-Ply Black
Khác Khổ dây đàn D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046
Bao kèn Hardshell Case Gig Bag Gig Bag Gig Bag Gig Bag Gig Bag Gig Bag Gig Bag Gig Bag Gig Bag - -
Tính năng đặc biệt I.R.A. Treatment - - - - - - - - - - -
RS420, RS620, RS720B, RS820CR, RSP20CR
RS502, RS502T
RS320