EG112GPII

Tất cả bao gồm:

* Ampli guitar GA15

* Bộ chỉnh dây YT100

* Miếng khảy

* Túi đeo

* Dây mang

* Bộ đo đường kính dây

* Tay quay lên dây đàn

* Dây điện

EG112GPII

5,500,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (đã bao gồm VAT)

Bao gồm một đàn guitar model EG112C và ampli đi kèm