CGS104AII CGS103AII CGS102AII
Hình dáng thân đàn Yamaha CG Shape Yamaha CS Shape CGS102 Original Shape
Độ dài âm giai 650mm (25 9/16”) 580mm (22 13/16") 535mm (21 1/16")
Chiều dài thân đàn 490mm (19 5/16") 450mm (17 11/16") 410mm (16 1/8")
Tổng chiều dài 995mm (39 3/16") 920mm (36 1/4") 858mm (33 3/4")
Chiều rộng thân đàn 370mm (14 9/16") 340mm (13 3/8") 310mm (12 3/16")
Độ sâu Thân đàn 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") 84-88mm (3 5/16" - 3 7/16") 80-84mm (3 1/8" - 3 5/16")
Độ rộng Lược Đàn 52mm (2 1/16") 48mm (1 7/8") 48mm (1 7/8")
Khoảng cách dây đàn * 11.8mm 10.6mm 10.6mm
Vật liệu mặt trên (Top) Spruce Spruce Spruce
Vật liệu mặt sau (Back) Locally Sourced Tonewood ** Locally Sourced Tonewood ** Locally Sourced Tonewood **
Vật liệu mặt cạnh (Side) Locally Sourced Tonewood ** Locally Sourced Tonewood ** Locally Sourced Tonewood **
Vật liệu cần đàn Locally Sourced Tonewood ** Locally Sourced Tonewood ** Locally Sourced Tonewood **
Vật liệu phần phím đàn Rosewood Rosewood Rosewood
Bán kính phần phím đàn Flat Flat Flat
Vật liệu phần ngựa đàn Rosewood Rosewood Rosewood
Vật liệu Nut Urea Urea Urea
Vật liệu Saddle Urea Urea Urea
Chốt ngựa đàn None None None
Máy lên dây Chrome(RM-1252X) Chrome(RM-1252X) Chrome(RM-1252X)
Body Binding Black Black Black
Soundhole Inlay Decal Decal Decal
Pickguard None None None
Body Finish Gloss Gloss Gloss
Neck Finish Matt Matt Matt
Điện tử None None None
Điều khiển None None None
Kết nối None None None
Dây đàn Medium Medium Medium
Phụ Kiện None None None
Vỏ None None None
  • * Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
  • ** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.