GL1
Hình dáng thân đàn Guitalele Original Small Body
Độ dài âm giai 433mm (17")
Chiều dài thân đàn 319mm (12 9/16")
Tổng chiều dài 698mm (27 1/2")
Chiều rộng thân đàn 229mm (9")
Độ sâu Thân đàn 70mm (2 3/4")
Độ rộng Lược Đàn 48mm (1 7/8")
Khoảng cách dây đàn * 10.2mm
Vật liệu mặt trên (Top) Spruce
Vật liệu mặt sau (Back) Locally Sourced Tonewood **
Vật liệu mặt cạnh (Side) Locally Sourced Tonewood **
Vật liệu cần đàn Locally Sourced Tonewood **
Vật liệu phần phím đàn Rosewood
Bán kính phần phím đàn Flat
Vật liệu phần ngựa đàn Maple
Vật liệu Nut Urea
Vật liệu Saddle Urea
Chốt ngựa đàn None
Máy lên dây Chrome(RM-1252X)
Body Binding Black (None for BL color variation)
Soundhole Inlay None
Pickguard None
Body Finish Matt
Neck Finish Matt
Điện tử None
Điều khiển None
Kết nối None
Dây đàn Medium
Phụ Kiện None
Vỏ Gig Bag
  • * Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
  • ** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.