Đối tác hoàn hảo của THR100H Dual & THR100H

Hầu hết tất cả các âm thanh ống cổ điển của vài thập kỷ trước đều là sản phẩm của sự kết hợp giữa đầu amp chất lượng cao và thùng loa chuyên dụng được thiết kế để bổ sung cho các đặc tính âm thanh độc đáo của amp. THRC112 / THRC212 không có gì khác biệt và đã được chế tạo và điều chỉnh đặc biệt để phù hợp với mô phỏng amp, loa và van đa năng của đầu amp THR.

THRC112

The compact THRC112 features a single Eminence Legend1218 12” driver for powerful, punchy tone from a lightweight and ultra-portable enclosure.

THRC212

Specially designed to be the perfect companion to THR100H Dual, the THRC212 features mismatched Eminence Legend1218 and The Tonker 12” drivers to provide the perfect balance of clarity, punch and vintage warmth. With switchable mono or stereo operation, you can choose which driver to partner with which amp for another level of tone customization.