THR Guitar Sound

Được phát triển bởi một nhóm các nghệ sĩ ghi ta trong quá trình tìm kiếm một thứ âm thanh hoàn hảo, THR mang lại âm thanh bạn muốn và một thứ cảm giác bạn cần. Các hiệu ứng giúp hoàn thiện những gì bạn chơi kết hợp với hiệu ứng room-filling reverbs và delays, đưa giai điệu của bạn lên một tầm cao mới Và nhờ vào thiết kế độc nhất và tập trung của THR, âm lượng đủ lớn không còn là yêu cầu nhất thiết nữa, chiếc âm ly này đươc thiết kế để thể hiện chính xác những gì bạn chơi, đúng ở mức bạn cần, và do đó, giữ được ở mức yên lặng khi cần thiết. Với âm thanh và cảm giác như vậy, bạn có thể chơi nhạc suốt đêm...

THR5/10 : Authentic Tube Tone

 • Clean : Rich clean tones from a 6L6 power section with early breakup for incredible jazz, blues and country sounds.
 • Crunch : Low-powered EL84 class-A tube output with bright, clear, dynamic power amp distortion characteristics.
 • Lead : Low-gain preamp section and EL34 power section for rich, controllable distortion with great midrange definition.
 • Brit Hi : EL34s keep the classic British clarity while a higher gain preamp allows you to push the amp into serious distortion.
 • Modern : Ultra high-gain input section combined with 6L6 output section delivers smooth, powerful distortion.
 • Bass : High-power all-tube design for dynamic, driving bass tone.
 • Aco : Electric-acoustic optimized input with mic simulations for natural, clear tone.
 • Flat : Flat response clean input for line sources, tone and effect controls allow shaping of non-guitar sources.

Clean

Crunch

Lead

Brit Hi

Modern

THR10C : Authentic Boutique Tone

 • Deluxe : Twin 6L6 output stage and low gain preamp for clean tube warmth with late-breakup.
 • ClassA : 4xEL84s in a true Class-A configuration with interactive EQ for rich, complex harmonic tones and warm overdrive.
 • US Blues : Low-power, low-gain twin EL84 design for clarity and definition.
 • Brit Blues : KT88 powered for easy breakup and midrange rich overdrive.
 • MINI : 12AX7, single EL84 – a no-frills tone monster that responds incredibly to picking dynamics.
 • Bass/Aco/Flat : These are the same as on the THR10. Refer to the entries above.

Deluxe

ClassA

US Blues

Brit Blues

MINI

THR10X : Extreme High Gain

 • Power I : "Crunch Ch" European 6L6 and 12AX7 tone for powerful, crunch tones with loads of presence.
 • Power II : "Lead Ch" European 6L6 and 12AX7 tone with increased bass and gain for thick, smooth leads.
 • Brown I : "Crunch Ch" US 6L6 and 12AX7 tone gives clear, clean overdrive with late breakup and great control.
 • Brown II : "Lead Ch" US 6L6 and 12AX7 tone gives clear, clean overdrive with late breakup and great control.
 • Southern Hi : 6550 output tubes and 12AX7-driven preamp with ultra-tight, fast tracking for crushing high-gain.
 • Clean : Classic American clean tube amp – low gain preamp, 6L6 power section and 12-inch speaker with clear, late breakup.
 • Bass/Flat : These are the same as on the THR10. Refer to the entries above.

Power I

Power II

Brown I

Brown II

Southern Hi

THR5A : Natural Acoustic Tone

 • Condenser : Electro-acoustic optimized input with mic simulations for natural, clear tone.
 • Dynamic : The dynamic microphone setting gives the acoustic guitar a tight tonal core.
 • Tube : Electric-acoustic optimized input with mic simulations for natural, clear tone.
 • Nylon : Perfect for use with an acousticelectric classical or nylon string guitar.
 • EG CLN : Classic American clean tube amp – low gain preamp, 6L6 power section and 12-inch speaker with clear, late breakup.

Condenser

Dynamic

Tube

Nylon